Intellecta förvärvar Ekotryck Redners

Kommunikationskoncernen Intellecta förvärvar 100 procent av aktierna i Ekotryck Redners AB, en av Sveriges mest lönsamma och effektiva grafiska producenter, med tillträde den 1 oktober 2008. Förvärvet förväntas påverka Intellectas vinst per aktie positivt redan under verksamhetsåret 2008.

Köpeskillingen uppgår till 61 MSEK och utgörs av en kontantdel om cirka 46 MSEK och en aktielikvid om cirka 15 MSEK. Denna köpesumma är villkorad med att det justerade egna kapitalet ska vara lägst 35 MSEK per tillträdesdagen. Utöver köpeskillingen tillkommer en resultatbaserad del som löper från tillträdesdagen fram till den 31 december 2012.

Säljare är Graphic Consulting i Stockholm AB som ägs av Johan Stålhäll och Peter Redner. Båda kvarstår i verksamheten, där Johan Stålhäll förblir VD.

Ekotryck Redners har under en lång rad år redovisat kraftig tillväxt och god lönsamhetsutveckling. Under räkenskapsåret maj 2007-april 2008 uppgick intäkterna till 172 (165) MSEK med en bibehållen vinstmarginal före skatt om cirka 12 procent.

– Vi förvärvar ett mycket välskött företag med god lönsamhet, goda kassaflöden och en stark ekonomisk och finansiell ställning, säger Richard Ohlson, VD och koncernchef i Intellecta.

Ekotryck Redners kompletterar Intellectas befintliga verksamheter och koncernens totala erbjudande. Genom samordning av erbjudandena kan förmågan att leverera marknadsledande helhetsåtaganden till kunderna ytterligare förstärkas.

– Med förvärvet av Ekotryck Redners är vi nära målet att skapa Sveriges mest kompletta och effektiva erbjudande inom informationslogistik, säger Richard Ohlson.

– Affären med Intellecta blir en hävstång för vår framtida tillväxt. Med affären blir vi tillsammans direkt den tydligt marknadsledande leverantören av informationslogistiska tjänster. Vår förmåga att kombinera reklambyrå- och grafiska produktionstjänster gör att vi överträffar allt som våra konkurrenter kan erbjuda. Jag ser mycket fram emot att få bidra till Intellecta InfoLogs utveckling på det här området, säger Johan Stålhäll, VD i Ekotryck Redners.

Ekotryck Redners, som är en av Sveriges mest lönsamma och effektiva grafiska producenter, kännetecknas av ett starkt nischat erbjudande. Kreativa och högkvalitativa effekttryck liksom effektiva flöden – från kreation till slutlig distribution – bistår kunderna i att skapa effektiv och profilerande kommunikation.

Aktielikviden, om ca 15 MSEK, består av 214 733 aktier av serie B i Intellectas ägo, vilket innebär att ingen utspädningseffekt uppstår. Köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen den 1 oktober 2008.

Överlåtelsen av Intellectas aktier ska ske i utbyte mot att säljaren till Intellecta tillskjuter 10 000 aktier (”Apportegendomen”) i Ekotryck Redners AB. Aktierna tecknas av säljaren till den genomsnittliga volymviktade betalkursen under de 30 handelsdagar som närmast föregått tillträdesdagen. Vid avsaknad av notering av betalkurs ska beräkningen av aktielikviden i stället baseras på den noterade köpkursen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Om oss

Intellecta's mission is to increase our customers' competitive advantage by offering innovative and state-of-the-art communications solutions.True business understanding, thought leadership, creativity and performance drive our mission. Intellecta is an agile global marketing communications group with Scandinavian roots, operating at the convergence of creative communication and digital technology. We offer our customers and people the strength of our network combined with the edge of specialized agencies. Intellecta employs around 560 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil, Vietnam and China. Bysted AB, FFW, Hilanders AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, River Cresco AB, Tomorrow Ltd, Unreel AB and Wow Events AB are all part of the Intellecta Group. Intellecta AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar