Intellecta implementerar sin nya strategi

- Fokuserar på sin Consulting-verksamhet och avyttrar affärsområde Infolog

- Skapar kritisk storlek och framgångsrik digital kompetens genom nytt förvärv

- Levererar enligt tidigare kommunicerad Q2-prognos

1. Intellecta AB (Publ) implementerar sin sedan tidigare aviserade strategiska förändring; att renodla ur ett koncernperspektiv för att maximera aktieägarvärde, kundvärde och medarbetarvärde.

  • Koncernen har beslutat fokusera helt på sin Consulting-verksamhet genom att avyttra affärsområde Infolog (tjänster inom grafisk produktion och informationslogistik). Infolog avyttras till Investeringsfonden Accent Equity 2012. Försäljningen ska enligt plan slutföras under tredje kvartalet 2013 efter konkurrensmyndighetens godkännande.
  • Affären värderar Infolog till 200.5 MSEK på skuldfri basis (Enterprise Value). En tilläggsköpeskilling på max 7 MSEK kan tillkomma, beroende på slutligt resultat för 2013 för Infolog.
  • Intellecta kommer att erhålla betalning efter avräkning för räntebärande skulder, transaktionskostnader samt efter tilläggsköpeskilling till tidigare ägare av ett av Infolog-bolagen. Betalningen sker delvis i samband med slutförande av affären, delvis via en revers om 65 MSEK varav 45 MSEK har sålts vidare till andra investorer.
  • Intellecta kommer därmed att erhålla mellan 123-130 MSEK i likvida medel (net cash); ca 101 MSEK efter genomförd transaktion; ca 22.4 MSEK genom en två-årig revers som löper med en ränta på 6.5 %; upp till ytterligare ca 7 MSEK i tilläggsköpeskilling i början av 2014.
  • I samband med transaktionen kommer ca 60 MSEK i räntebärande skulder att följa med Infolog. Intellecta kommer därefter att ha kvar ca 3 MSEK i räntebärande skulder.
  • När Q2-rapporten publiceras kommer Intellecta att informera om reavinsten som kommer att göras i samband med affären. Vår avsikt är att genomföra en goodwillnedskrivning i motsvarande grad efter transaktionen.
  • Det goda samarbetet mellan Infolog och Consulting kommer att fortsätta och regleras framöver genom ett samarbetsavtal.

2. I samband med avyttringen av Infolog offentliggör Intellecta samtidigt sin avsikt att förvärva en majoritet av upp till 60 % av aktierna i en nordisk digital kommunikationsbyrå. Affären, som väntas slutföras under september, beräknas tillföra Intellecta minst 50 MSEK i digitala byråintäkter på årsbasis samt omgående förbättra Intellectas tillväxt och lönsamhet.

3. Intellecta bekräftar också den tidigare kommunicerade resultatförbättringen för Q2. EBT för Q2 2013 beräknas till mellan 1.5 och 6.5 MSEK (-9.1) MSEK.

I samband med Q2-rapporten (26/7) återkommer Intellecta med ytterligare information om framtidsplanerna för det nya Intellecta efter avyttringen av Infolog.

Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta AB
070 716 17 31, yann.blandy@intellecta.se

www.intellecta.se

Om oss

Today ICTA comprises of the three companies FFW, River and the associated company ISBIT GAMES. The companies operate within digital technology, data, design and mobile games in primarily North America and Europe. ICTA employs around 425 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, France, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil and Vietnam. ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar