Intellecta kvartalsrappport 1 september 2004 -30 november 2004

* Rörelsens intäkter uppgick till 101,2 (84,3) MSEK * Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 0,9 (1,3) MSEK * Resultat efter finansnetto -0,9 (-0,2) MSEK, * Resultat efter skatt -1,4 (-0,3) MSEK * Resultat per aktie -0,35 (-0,10) SEK * Förvärv av danska Bysted fördubblar Intellectas rådgivningsverksamhet * Åtgärder vidtagna för ökad produktionseffektivitet

För ytterligare information kontakta: Per Granath, Vd och koncernchef, telefon 08-506 286 86, 070-637 40 18, per.granath@intellecta.se Johan Andersson, IR-ansvarig, telefon 08-506 286 74, 070-105 48 77, johan.andersson@intellecta.se Intellectas affärsidé är att stärka kundens varumärke, relationer och affärer genom att effektivt integrera kommunikation och publicering. Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden: Communication (byråtjänster), InfoLog (informationslogik), Operations (funktionsåtaganden). Vi är cirka 400 medarbetare på tio orter i Sverige och Danmark.

Om oss

Intellecta's mission is to increase our customers' competitive advantage by offering innovative and state-of-the-art communications solutions.True business understanding, thought leadership, creativity and performance drive our mission. Intellecta is an agile global marketing communications group with Scandinavian roots, operating at the convergence of creative communication and digital technology. We offer our customers and people the strength of our network combined with the edge of specialized agencies. Intellecta employs around 560 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil, Vietnam and China. Bysted AB, FFW, Hilanders AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, River Cresco AB, Tomorrow Ltd, Unreel AB and Wow Events AB are all part of the Intellecta Group. Intellecta AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar