Intellecta kvartalsrappport 1 september 2004 -30 november 2004

* Rörelsens intäkter uppgick till 101,2 (84,3) MSEK * Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 0,9 (1,3) MSEK * Resultat efter finansnetto -0,9 (-0,2) MSEK, * Resultat efter skatt -1,4 (-0,3) MSEK * Resultat per aktie -0,35 (-0,10) SEK * Förvärv av danska Bysted fördubblar Intellectas rådgivningsverksamhet * Åtgärder vidtagna för ökad produktionseffektivitet

För ytterligare information kontakta: Per Granath, Vd och koncernchef, telefon 08-506 286 86, 070-637 40 18, per.granath@intellecta.se Johan Andersson, IR-ansvarig, telefon 08-506 286 74, 070-105 48 77, johan.andersson@intellecta.se Intellectas affärsidé är att stärka kundens varumärke, relationer och affärer genom att effektivt integrera kommunikation och publicering. Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden: Communication (byråtjänster), InfoLog (informationslogik), Operations (funktionsåtaganden). Vi är cirka 400 medarbetare på tio orter i Sverige och Danmark.

Om oss

Today ICTA comprises of the three companies FFW, River and the associated company ISBIT GAMES. The companies operate within digital technology, data, design and mobile games in primarily North America and Europe. ICTA employs around 425 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, France, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil and Vietnam. ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar