Intellecta niomånadersrapport

Intellecta niomånadersrapport 1 september 2003-31 maj 2004 * Rörelsens intäkter uppgick till 274,1 (270,1) MSEK * Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 8,4 (-7,9) MSEK * Resultat efter finansnetto 4,0 (-18,9) MSEK, varav föregående års resultat belastades med engångskostnader om 10,1 MSEK * Resultat efter skatt 1,6 (-15,2) MSEK * Resultat per aktie 0,40 (-3,60) SEK * Prognosen om väsentligt förbättrat rörelseresultat för helåret kvarstår Frågor besvaras av: Per Granath, vd och koncernchef i Intellecta, 08-506 286 86, 0706-37 40 18 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/05/20040705BIT00110/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Today ICTA comprises of the three companies FFW, River and the associated company ISBIT GAMES. The companies operate within digital technology, data, design and mobile games in primarily North America and Europe. ICTA employs around 425 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, France, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil and Vietnam. ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar