Intellecta niomånadersrapport

Intellecta niomånadersrapport 1 september 2003-31 maj 2004 * Rörelsens intäkter uppgick till 274,1 (270,1) MSEK * Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 8,4 (-7,9) MSEK * Resultat efter finansnetto 4,0 (-18,9) MSEK, varav föregående års resultat belastades med engångskostnader om 10,1 MSEK * Resultat efter skatt 1,6 (-15,2) MSEK * Resultat per aktie 0,40 (-3,60) SEK * Prognosen om väsentligt förbättrat rörelseresultat för helåret kvarstår Frågor besvaras av: Per Granath, vd och koncernchef i Intellecta, 08-506 286 86, 0706-37 40 18 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/05/20040705BIT00110/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Intellecta's mission is to increase our customers' competitive advantage by offering innovative and state-of-the-art communications solutions.True business understanding, thought leadership, creativity and performance drive our mission. Intellecta is an agile global marketing communications group with Scandinavian roots, operating at the convergence of creative communication and digital technology. We offer our customers and people the strength of our network combined with the edge of specialized agencies. Intellecta employs around 560 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil, Vietnam and China. Bysted AB, FFW, Hilanders AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, River Cresco AB, Tomorrow Ltd, Unreel AB and Wow Events AB are all part of the Intellecta Group. Intellecta AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar