Kommunikationsbyrån Bysted blir helägt dotterbolag till Intellecta AB

Kommunikationskoncernen Intellecta AB förvärvar resterande 25 procent av aktierna i den danska kommunikationsbyrån Bysted A/S, med 45 anställda och en årlig omsättning på omkring 70 MSEK. Bysted blir därmed ett helägt dotterbolag till Intellecta AB per 1 september 2007.

Bysteds erbjudande omfattar kommunikationsrådgivning, corporate branding, IR-kommunikation/årsredovisningar, PR, design, webbtjänster, kampanjer samt utställningar/events. Verksamheten bedrivs i Danmark och i Malmö.

Bysted ingår i Intellectas affärsområde Communication (byråverksamhet). I affärsområdet ingår också företagen Intellecta Communication i Stockholm, med 45 medarbetare, samt den i oktober 2006 förvärvade strategi- och varumärkesbyrån Rewir med 25 anställda i Stockholm.

Köpeskillingen för resterande aktier i Bysted uppgår till 6,4 MDKK i enlighet med det i förväg fastställda optionspriset i överlåtelseavtalet per 1 oktober 2004, när 75 procent av aktieinnehavet i bolaget förvärvades av Intellecta.

Intellectas policy är att äga dotterbolagen till 100 procent.

Om oss

Intellecta's mission is to increase our customers' competitive advantage by offering innovative and state-of-the-art communications solutions.True business understanding, thought leadership, creativity and performance drive our mission. Intellecta is an agile global marketing communications group with Scandinavian roots, operating at the convergence of creative communication and digital technology. We offer our customers and people the strength of our network combined with the edge of specialized agencies. Intellecta employs around 560 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil, Vietnam and China. Bysted AB, FFW, Hilanders AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, River Cresco AB, Tomorrow Ltd, Unreel AB and Wow Events AB are all part of the Intellecta Group. Intellecta AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera