Kommunikationsbyrån Bysted blir helägt dotterbolag till Intellecta AB

Kommunikationskoncernen Intellecta AB förvärvar resterande 25 procent av aktierna i den danska kommunikationsbyrån Bysted A/S, med 45 anställda och en årlig omsättning på omkring 70 MSEK. Bysted blir därmed ett helägt dotterbolag till Intellecta AB per 1 september 2007.

Bysteds erbjudande omfattar kommunikationsrådgivning, corporate branding, IR-kommunikation/årsredovisningar, PR, design, webbtjänster, kampanjer samt utställningar/events. Verksamheten bedrivs i Danmark och i Malmö.

Bysted ingår i Intellectas affärsområde Communication (byråverksamhet). I affärsområdet ingår också företagen Intellecta Communication i Stockholm, med 45 medarbetare, samt den i oktober 2006 förvärvade strategi- och varumärkesbyrån Rewir med 25 anställda i Stockholm.

Köpeskillingen för resterande aktier i Bysted uppgår till 6,4 MDKK i enlighet med det i förväg fastställda optionspriset i överlåtelseavtalet per 1 oktober 2004, när 75 procent av aktieinnehavet i bolaget förvärvades av Intellecta.

Intellectas policy är att äga dotterbolagen till 100 procent.

Om oss

Today ICTA comprises of the three companies FFW, River and the associated company ISBIT GAMES. The companies operate within digital technology, data, design and mobile games in primarily North America and Europe. ICTA employs around 425 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, France, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil and Vietnam. ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera