Konkurrensverket godkänner Intellectas avyttring av affärsområde Infolog

Som Intellecta annonserade den 5 juli i år, har koncernen beslutat fokusera helt på sin Consulting-verksamhet genom att avyttra affärsområde Infolog (tjänster inom grafisk produktion och informationslogistik).

Försäljningen har nu godkänts av Konkurrensverket.

Infolog med bolagen Ineko AB, Strålins Grafiska AB och OnTime Lager och Distribution AB, avyttras därmed i sin helhet till Investeringsfonden Accent Equity 2012, och parterna beräknar att transaktionen kommer att vara genomförd per den 31 augusti 2013.

Som tidigare meddelats, värderar affären Infolog till 200,5 MSEK på skuldfri basis (Enterprise Value). En tilläggsköpeskilling om högst 7 MSEK kan tillkomma, beroende på slutligt resultat för 2013 för Infolog. Intellecta beräknas erhålla mellan 123 och 130 MSEK i likvida medel (net cash); cirka 101 MSEK efter genomförd transaktion; cirka 22,4 MSEK genom en tvåårig revers som löper med en ränta på 6,5 procent; upp till ytterligare 7 MSEK i tilläggsköpeskilling i början av 2014. I samband med transaktionen kommer cirka 60 MSEK i räntebärande skulder att följa med Infolog. Intellectas räntebärande skulder kommer därefter att uppgå till cirka 3 MSEK. Reavinsten beräknas uppgå till cirka 56 MSEK efter transaktionskostnader.

För mer information, vänligen kontakta:
Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta AB
010-212 20 35, 070 716 17 31, yann.blandy@intellecta.se
Lotta Boman, informations- och kommunikationschef Intellecta AB
010-212 23 45, 070 735 0702, lotta.boman@intellecta.se

Informationen är sådan att Intellecta AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Taggar:

Om oss

Today ICTA comprises of the three companies FFW, River and the associated company ISBIT GAMES. The companies operate within digital technology, data, design and mobile games in primarily North America and Europe. ICTA employs around 425 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, France, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil and Vietnam. ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar