Konkurrensverket godkänner Intellectas avyttring av affärsområde Infolog

Som Intellecta annonserade den 5 juli i år, har koncernen beslutat fokusera helt på sin Consulting-verksamhet genom att avyttra affärsområde Infolog (tjänster inom grafisk produktion och informationslogistik).

Försäljningen har nu godkänts av Konkurrensverket.

Infolog med bolagen Ineko AB, Strålins Grafiska AB och OnTime Lager och Distribution AB, avyttras därmed i sin helhet till Investeringsfonden Accent Equity 2012, och parterna beräknar att transaktionen kommer att vara genomförd per den 31 augusti 2013.

Som tidigare meddelats, värderar affären Infolog till 200,5 MSEK på skuldfri basis (Enterprise Value). En tilläggsköpeskilling om högst 7 MSEK kan tillkomma, beroende på slutligt resultat för 2013 för Infolog. Intellecta beräknas erhålla mellan 123 och 130 MSEK i likvida medel (net cash); cirka 101 MSEK efter genomförd transaktion; cirka 22,4 MSEK genom en tvåårig revers som löper med en ränta på 6,5 procent; upp till ytterligare 7 MSEK i tilläggsköpeskilling i början av 2014. I samband med transaktionen kommer cirka 60 MSEK i räntebärande skulder att följa med Infolog. Intellectas räntebärande skulder kommer därefter att uppgå till cirka 3 MSEK. Reavinsten beräknas uppgå till cirka 56 MSEK efter transaktionskostnader.

För mer information, vänligen kontakta:
Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta AB
010-212 20 35, 070 716 17 31, yann.blandy@intellecta.se
Lotta Boman, informations- och kommunikationschef Intellecta AB
010-212 23 45, 070 735 0702, lotta.boman@intellecta.se

Informationen är sådan att Intellecta AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Taggar:

Om oss

Intellecta's mission is to increase our customers' competitive advantage by offering innovative and state-of-the-art communications solutions.True business understanding, thought leadership, creativity and performance drive our mission. Intellecta is an agile global marketing communications group with Scandinavian roots, operating at the convergence of creative communication and digital technology. We offer our customers and people the strength of our network combined with the edge of specialized agencies. Intellecta employs around 560 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil, Vietnam and China. Bysted AB, FFW, Hilanders AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, River Cresco AB, Tomorrow Ltd, Unreel AB and Wow Events AB are all part of the Intellecta Group. Intellecta AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar