Niomånadersrapport 1 september 2002-31 maj 2003

Niomånadersrapport 1 september 2002-31 maj 2003 Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. · Rörelsens intäkter för kvartal 3 uppgick till 96,9 (99,5) MSEK · Resultat efter finansnetto men före engångskostnader om 1,0 MSEK för kvartal 3 uppgick till 0,3 (-3,2) MSEK · Rörelsens intäkter för perioden, 270,1 (273,4) MSEK · Resultat efter finansnetto men före engångskostnader för perioden, -8,2 (-7,8) MSEK. Engångskostnader på 12,6 MSEK belastar perioden · Resultat efter skatt för perioden -17,0 (-9,1) MSEK · Kassaflödet förbättrades med 30,5 MSEK till 24,8 (-5,7) MSEK · Vinst per aktie -4:05 (-2:15) SEK · Intellecta Communication bildas per 2003-09-01 Frågor besvaras av Per Granath, vd och koncernchef, 08-506 286 86, 070-637 40 18 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00390/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00390/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Today ICTA comprises of the three companies FFW, River and the associated company ISBIT GAMES. The companies operate within digital technology, data, design and mobile games in primarily North America and Europe. ICTA employs around 425 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, France, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil and Vietnam. ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar