Niomånadersrapport 1 september 2002-31 maj 2003

Niomånadersrapport 1 september 2002-31 maj 2003 Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. · Rörelsens intäkter för kvartal 3 uppgick till 96,9 (99,5) MSEK · Resultat efter finansnetto men före engångskostnader om 1,0 MSEK för kvartal 3 uppgick till 0,3 (-3,2) MSEK · Rörelsens intäkter för perioden, 270,1 (273,4) MSEK · Resultat efter finansnetto men före engångskostnader för perioden, -8,2 (-7,8) MSEK. Engångskostnader på 12,6 MSEK belastar perioden · Resultat efter skatt för perioden -17,0 (-9,1) MSEK · Kassaflödet förbättrades med 30,5 MSEK till 24,8 (-5,7) MSEK · Vinst per aktie -4:05 (-2:15) SEK · Intellecta Communication bildas per 2003-09-01 Frågor besvaras av Per Granath, vd och koncernchef, 08-506 286 86, 070-637 40 18 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00390/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00390/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Intellecta's mission is to increase our customers' competitive advantage by offering innovative and state-of-the-art communications solutions.True business understanding, thought leadership, creativity and performance drive our mission. Intellecta is an agile global marketing communications group with Scandinavian roots, operating at the convergence of creative communication and digital technology. We offer our customers and people the strength of our network combined with the edge of specialized agencies. Intellecta employs around 560 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil, Vietnam and China. Bysted AB, FFW, Hilanders AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, River Cresco AB, Tomorrow Ltd, Unreel AB and Wow Events AB are all part of the Intellecta Group. Intellecta AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar