Ny valberedning för Intellecta

Intellecta AB (publ) informerar om att ny valberedning har utsetts.

Årsstämman den 7 maj 2015 antog beskrivningen av valberedningens uppdrag och principerna för sammansättning. Processen för valberedningens sammansättning inför årsstämman den 12 maj 2016 utgår från aktieägarlistan från Euroclear per den 31 augusti 2015 under ansvar av styrelsens ordförande som ett led i valberedningens arbete. Valberedningen ska bestå av minst fyra och högst fem ledamöter. Denna process har resulterat i en ny valberedning som representeras av:

Erik Åfors, ordförande, representerande större B-aktieägare

Kristoffer Fredriksson,  representerande större A-aktieägare

Richard Ohlson, representerande största B-aktieägare

Monika Pers, representerande större B-aktieägare

Valberedningens kontaktuppgifter finns på bolagets hemsida www.intellecta.com/investerarinformation/bolagsstyrning/valberedningen/

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Ohlson, Styrelseordförande Intellecta AB, 070-975 99 11, richard.ohlson@intellecta.com

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen, Bysted AB, FFW Group, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Rewir AB, River Cresco AB, Tomorrow Ltd, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har ca 560 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Kina.

Taggar:

Om oss

Intellecta's mission is to increase our customers' competitive advantage by offering innovative and state-of-the-art communications solutions.True business understanding, thought leadership, creativity and performance drive our mission. Intellecta is an agile global marketing communications group with Scandinavian roots, operating at the convergence of creative communication and digital technology. We offer our customers and people the strength of our network combined with the edge of specialized agencies. Intellecta employs around 560 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil, Vietnam and China. Bysted AB, FFW, Hilanders AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, River Cresco AB, Tomorrow Ltd, Unreel AB and Wow Events AB are all part of the Intellecta Group. Intellecta AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera