Ny valberedning för Intellecta

Intellecta AB (publ) informerar om att ny valberedning har utsetts.

Årsstämman den 7 maj 2015 antog beskrivningen av valberedningens uppdrag och principerna för sammansättning. Processen för valberedningens sammansättning inför årsstämman den 12 maj 2016 utgår från aktieägarlistan från Euroclear per den 31 augusti 2015 under ansvar av styrelsens ordförande som ett led i valberedningens arbete. Valberedningen ska bestå av minst fyra och högst fem ledamöter. Denna process har resulterat i en ny valberedning som representeras av:

Erik Åfors, ordförande, representerande större B-aktieägare

Kristoffer Fredriksson,  representerande större A-aktieägare

Richard Ohlson, representerande största B-aktieägare

Monika Pers, representerande större B-aktieägare

Valberedningens kontaktuppgifter finns på bolagets hemsida www.intellecta.com/investerarinformation/bolagsstyrning/valberedningen/

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Ohlson, Styrelseordförande Intellecta AB, 070-975 99 11, richard.ohlson@intellecta.com

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen, Bysted AB, FFW Group, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Rewir AB, River Cresco AB, Tomorrow Ltd, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har ca 560 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Kina.

Taggar:

Om oss

Today ICTA comprises of the three companies FFW, River and the associated company ISBIT GAMES. The companies operate within digital technology, data, design and mobile games in primarily North America and Europe. ICTA employs around 425 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, France, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil and Vietnam. ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera