Rewir stärker sitt digitala implementeringserbjudande

Idag offentliggör Intellecta AB (Publ) att man genom sitt dotterbolag Rewir AB förvärvar Idellum, ett företag specialiserat på digital implementering av varumärkesstrategier

Anne Årneby, vd på Rewir ser hur snabba förändringar i omvärlden ställer nya krav på snabb och effektiv implementering av varumärkesstrategierna:
- ”Jag ser ett markant skifte från ord till handling. När miljoner budskap snurrar i allt snabbare fart i allt fler kanaler, tappar orden sin betydelse. Handling som faktiska bevis för att tro på det som sägs blir istället viktigare. Ingen strategi är starkare än dess genomförande - och inget varumärke kan längre byggas på några allmänt hållna värdeord. Starka varumärken byggs av handling och att leverera på sitt varumärkeslöfte varje dag. Genom Idellums Communivator™ kan vi nu erbjuda digitala verktyg som gör det möjligt att stämma av och justera implementeringsprocessen i realtid samtidigt som vi motiverar och inspirerar medarbetarna. Vi kallar det att ”befolka varumärket”.

Michael Hallgren, vd på Idellum har samarbetat med Rewir i ett flertal projekt.
- ” Tillsammans med Rewir kan vi erbjuda marknaden ett unikt stöd till det alltmer ökande behovet av att mobilisera och engagera medarbetare i ständiga förändringar. Genom att kombinera Rewirs kompetenser inom varumärkesstrategi, projektledning och kreativitet med Idellums förmåga att skapa engagerande program och att kunna stödja dem med vårt online-verktyg Communivator™ ser vi en stor möjlighet att snabbare och tydligare nå ut till många fler kunder och levandegöra deras varumärken. Dessutom har vi under lång tid arbetat med tävlingar och gamefication vilket är en tydlig trend för att på ett mer lustfyllt sätt skapa förändringar bland medarbetare. Där står vi mycket väl rustade tillsammans genom många års erfarenhet och kanske marknadens mest kompetenta och flexibla online-verktyg.”

Idellum har under 10 år utvecklat Communivator™ samt koncept och metoder i nära samarbete med kunder på den svenska och nordiska marknaden och kan idag erbjuda ett online-verktyg med hög flexibilitet, kvalitet och säkerhet. Bland kunderna märks Scania, Trafikverket, Skandia, Vattenfall, Pfizer, Posten, Arbetsförmedlingen m.fl. Verktyget möjliggör och underlättar hantering av en rad olika aktiviteter som mobiliseringsprogram, kunskapstävlingar, incitaments- och måluppfyllnadsprogram, tester, utbildningar, enkäter, dagliga röstningar och frågor, samt metoder för att mobilisera många människor vid implementeringar och i förändringar.

Idellum med Communivator™ och tre medarbetare ingår i förvärvet. Bolaget omsatte ca 3.0 MSEK under det brutna räkenskapsåret 2011/2012. Förvärvet förväntas redan under 2013 bidra positivt till koncernens resultat.

För mer information, vänligen kontakta:

Anne Årneby, vd Rewir AB

070 860 65 86, anne.arneby@rewir.com

Michael Hallgren, vd Idellum AB
070-542 34 58, michael@idellum.com

Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta AB
070-716 17 31, yann.blandy@intellecta.se

Rewir är Sveriges ledande strategiska varumärkesbyrå med kontor i Stockholm och Shanghai och har ca 55 anställda.  Rewir har sedan starten 1996 arbetat med att utveckla organisationers varumärken och kommunikation.  Rewir ingår i Intellectakoncernen.

Intellectas affärsidé är att erbjuda de vassaste spjutspetskompetenserna och den mest relevanta helheten inom affärsdrivande och affärsstödjande kommunikation. Verksamheten bedrivs inom två affärsområden: Intellecta Consulting (byrå- och konsulttjänster) samt Intellecta Infolog (informationslogistik). Vi är cirka 390 medarbetare på sju orter i Sverige, Danmark och Kina

Om oss

Today ICTA comprises of the three companies FFW, River and the associated company ISBIT GAMES. The companies operate within digital technology, data, design and mobile games in primarily North America and Europe. ICTA employs around 425 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, France, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil and Vietnam. ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar