Yann Blandy ny vd och koncernchef på Intellecta.

Intellectas styrelse har beslutat att utse Yann Blandy till ny vd och koncernchef för koncernen. Yann Blandy är idag verkställande direktör för Cision Europe och tillträder sin nya tjänst senast den 13 augusti 2012. Richard Ohlson, som har beslutat sig för att gå i pension, kvarstår som koncernchef fram till dess.

Yann Blandy är född i Frankrike 1971, utbildad på Sorbonne i Paris och har bott i Sverige sedan 1995. Han har lång erfarenhet av såväl försäljning som företagsledning och har sedan 2007 haft ledande positioner inom Cision, senast som vd för Cision Europe. Cision Europe är en verksamhet med ungefär 300 anställda i sju länder.

- Efter en gedigen rekryteringsprocess är jag och styrelsen mycket nöjda att kunna presentera Yann Blandy som ny koncernchef på Intellecta. Yann är fokuserad på tillväxt och resultat. Han har i sina tidigare positioner visat på en tydlig ledarprofil med stark analytisk förmåga i kombination med ett stort intresse för människor, vilket passar perfekt in i rollen som koncernchef för Intellecta, säger Mats Lönnqvist, styrelseordförande för Intellecta.

- Jag är väldigt glad för min nya roll. Intellecta är Sveriges ledande kommunikationskoncern och består av många spännande företag och starka varumärken som tillsammans borgar för starka kunderbjudanden. Jag ser fram emot att leda företaget och implementera Intellectas nya strategi, säger Yann Blandy, tillträdande koncernchef för Intellecta.

Intellectas koncernchef Richard Ohlson fortsätter i sin nuvarande roll fram till dess att Yann Blandy tillträtt senast den 13 augusti 2012, och kommer att kvarstå i Intellectas styrelse.

Richard Ohlson är grundare av Intellecta 1981 som år 2000 blev förvärvat av dåvarande börsbolaget Tryckindustri. Richard Ohlson har varit koncernchef sedan 2006 och är en av bolagets större aktieägare. Bolaget har mer än fördubblat omsättningen under Richards ledning.


För mer information, vänligen kontakta:

Richard Ohlson, vd och koncernchef Intellecta AB
010-212 2005, 070 975 99 11, richard.ohlson@intellecta.se
Lotta Boman, informations- och kommunikationschef Intellecta AB
010-212 23 45, 070 735 0702, lotta.boman@intellecta.se

Intellecta AB (publ)
(org nr 556056-5151)
Box 19063
104 32 Stockholm
Tel: 010-212 20 01

Informationen är sådan att Intellecta AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2012 kl 08.30 (CET).

Intellectas affärsidé är att erbjuda de vassaste spjutspetskompetenserna och den mest relevanta helheten inom affärsdrivande och affärsstödjande kommunikation. Verksamheten bedrivs inom två affärsområden: Intellecta Consulting (byrå- och konsulttjänster) samt IntellectaInfolog (informationslogistik). Vi är cirka 450 medarbetare på nio orter i Sverige, Danmark och Kina. Intellecta ska finnas där våra kunder finns och har behov av våra tjänster. Det är också utgångspunkten för en fortsatt internationalisering.

Vision – Att kommunikation är centralt när kunden driver sin affär.

www.intellecta.se

Om oss

Today ICTA comprises of the three companies FFW, River and the associated company ISBIT GAMES. The companies operate within digital technology, data, design and mobile games in primarily North America and Europe. ICTA employs around 425 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, France, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil and Vietnam. ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar