Sveriges demokrati fortsatt stark, enligt ny rapport från International IDEA

STOCKHOLM –  Ny forskning från International IDEA visar att den svenska demokratin är stark. Samtidigt utmanas demokratin i flera länder och regioner efter närmare 40 år av positiv, global utveckling.  Demokratin står vid ett vägskäl och åtgärder behöver vidtas för att skydda och värna den, enligt den första utgåvan av ”The Global State of Democracy” rapporten som lanseras den 15:e november. 

Rapporten analyserar den demokratiska utvecklingen mellan 1975 och 2015, baserad på data från ett nytt demokratiindex. Analysen visar att demokratin i världen haft en mycket positiv utveckling som dock mattats av sedan 1990-talet. Under de senaste tio åren det demokratiska styrelseskicket i ett flertal länder ställts inför stora utmaningar och hot.

”Vi får dagligen nyheter om hur demokratin utmanas: ledare som försöker hålla sig kvar vid makten bortom grundlagens begränsningar, angrepp på mänskliga rättigheter, åtstramning av medborgerliga rättigheter och pressfriheten, och populismens framgångar”, säger Yves Leterme, International IDEA’s generalsekreterare. ”Denna utveckling är oroväckande. Vår roll — och varje medborgares roll — är att skydda och värna demokratin”.

Den huvudsakliga analysen i ”The Global State of Democracy” rapporten bygger en unik sammanställning av data från det nya ”Global State of Democracy Indices” som kartlägger det demokratiska hälsotillståndet i 155 länder under tidsperioden 1975 till 2015. Utgångsåret 1975 sammanfaller med ratificeringen av FN:s konventioner om medborgerliga och politiska rättigheter, samt ekonomiska och sociala rättigheter och den s k ”tredje demokrativågen”. Genom att fokusera på några av de mest akuta hoten mot demokratin idag, belyser rapporten följande:   

  • politiska partier och framtidens representation
  • korruption och pengars roll i politiken
  • ojämlikhet
  • migration och integration, samt
  • fredsbevarande åtgärder

Rapporten innehåller konkreta rekommendationer förmedborgare och bestlutsfattare på olika nivåer i syfte att motverka dessa hot.

###

The Global State of Democracy

Rapporten The Global State of Democracy analyserar demokratins tillstånd ur ett globalt perspektiv, grundat på data från International IDEA:s index. Publikationen inkluderar en översikt av globala och regionala trender inom demokratiutveckling, aktuella utmaningar och hot, samt  rekommendationer för beslutsfattare och demokratianhängare. Boken kommer att vara tillgänglig på engelska på International IDEA’s hemsida. En kortversion kommer att finnas tillgänglig på arabiska, engelska, franska och spanska. Rapporten The Global State of Democracy kommer publiceras vartannat år. Ytterligare information finns på International IDEAs hemsida. Besök gärna rapportens hemsida och The Global State of Democracy indexet för mer information.

Presskontakt: Raul Cordenillo, r.cordenillo@idea.int, Tel: +46 8 698 37 75

Projektledare: Nathalie Ebead, n.ebead@idea.int, Tel: +46 704 290 347  

International IDEA är en mellanstatlig organisation som stödjer hållbar demokrati världen över. International IDEA’s uppdrag är att främja demokrati genom att bistå med expertkunskap och ge stöd till demokratiska reformprocesser. Arbetet fokuserar på val- och valprocesser, grundlagsfrågor, politiskt deltagande och representation, jämställdhet, mångfald samt konflikt- och säkerhetsfrågor.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar