Åreföretaget Idea2Innovation tar in kapital för expansion

IT-företaget Idea2Innovation genomför en nyemission om 2,5 miljoner kronor och tar in Inlandsinnovation som delägare i bolaget. Idea2innovation har utvecklat Sveriges första IT-system för idébaserat utvecklingsarbete, WIDE Idea Management. 

- Med det nya ägarkapitalet från Inlandsinnovation får vi resurserna som behövs för att växa och ta en stark position på marknaden för den här typen av system. Vi ser ett stort och växande intresse för vår molnbaserade lösning. Allt fler kunder inser värdet av att kunna tillhandahålla ett användarvänligt och engagerande system där medarbetare, kunder och leverantörer kan samarbeta för att utveckla nya produkter och tjänster, säger Jakob Lindvall, vd för Idea2Innovation Sweden AB. 

Sedan starten 2010 har Idea2Innovation utvecklat en molnbaserad tjänst och social plattform för idébaserat utvecklingsarbete; WIDE. Systemet är byggt med den allra senaste tekniken och tillhör en helt ny generation av verksamhetsstödjande system på internet. Genom att utnyttja kraften i sociala medier och sätta användaren i centrum skapas helt nya förutsättningar för samarbete, deltagande och nyskapande. Idag har företaget kunder i både Sverige och utomlands och nu inleds nästa steg i expansionen.

‒ Vi tror på det kreativa teamet bakom Idea2Innovation. Deras molntjänst ligger rätt i tiden och har goda förutsättningar att lyckas på en marknad i stark tillväxt. Vi investerar för att kunna realisera bolagets tillväxtpotential, säger Gunnar Olofsson, vd för det statligt ägda riskkapitalbolaget Inlandsinnovation.

SkiStar Åre använder WIDE Idea Management för att fånga in och gemensamt utveckla idéer och förbättringsförslag från såväl sin fast anställda personal som säsongsanställda. Ledningen får daglig överblick, kan prioritera och välja ut vilka idéer som ska tas vidare för ytterligare utveckling och genomförande. Systemet har bidragit till att fler idéer fångats upp och blivit omhändertagna på ett effektivt sätt samt att tiden från idé till realisering blivit kortare.

För ytterligare information
Jakob Lindvall, vd Idea2innovation, tel +46 70 825 90 10, jakob.lindvall@i2i.se

Fakta Idea2innovation – från idé till innovation, www.i2i.se
IT-företaget Idea2Innovation har utvecklat Sveriges första kommersiellt tillgängliga IT-system för idébaserat utvecklingsarbete ‒ WIDE Idea Management. WIDE är en molnbaserad tjänst och social plattform där idéer från medarbetare, kunder eller samarbetspartners fångas upp och utvecklas till konkreta förbättringar eller nya produkter och tjänster. Tjänsten är även ett forum där ledningen kan belysa problem och utmaningar som kräver nya idéer och lösningar. WIDE Idea Management bygger på den senaste tekniken och tillhör en helt ny generation av verksamhetsstödjande system på internet. Idea2Innovation grundades 2010 och har sitt säte i Åre med kontor i Åre, Stockholm och Norrköping.

Taggar:

Om oss

WIDE är en digital plattform för idéutveckling och innovation som utvecklats av Idea2Innovation Sweden AB. Bolaget har med sin egenutvecklade teknologi skapat en unik plattform som kombinerar social idéutveckling med kollaborativt beslutsstöd och artificiell intelligens. Huvudkontoret finns i Åre, säljkontor i Stockholm, Norrköping och Göteborg. WIDE är idag marknadsledande i Sverige och har användare över hela världen. www.i2i.se

Media

Media

Citat

‒ Vi tror på det kreativa teamet bakom Idea2Innovation. Deras molntjänst ligger rätt i tiden och har goda förutsättningar att lyckas på en marknad i stark tillväxt. Vi investerar för att kunna realisera bolagets tillväxtpotential.
Gunnar Olofsson, vd för det statligt ägda riskkapitalbolaget Inlandsinnovation