Idea2Innovation och det svenska forskningsinstitutet Acreo skriver avtal om WIDE

Acreo Swedish ICT i samarbete med Linköpings universitet har utvecklat en biosensorplattform som forskarna nu efterlyser idéer till. Genom molntjänsten WIDE, från Idea2Innovation, bjuder man nu in allmänheten att komma med nya idéer på användningsområden. 

PEA Open är ett nystartat projekt som drivs av Printed Electronics Arena, PEA, ett samverkansprojekt mellan Acreo Swedish ICT, Linköpings universitet och Norrköping Science Park. Projektet syftar till en början på att hitta lösningar för den biosensorplattform som institutet tagit fram.

- Vi är experter på teknik men ser inte alltid de fantastiska lösningar som tekniken kan leda till. Vi tror att många av dessa lösningar kan finnas ute hos allmänheten och småföretag. Genom att använda molntjänsten WIDE för att samla in och utveckla idéer hoppas vi kunna engagera människor att dela med sig av sina idéer, säger Tommy Höglund projektledare för PEA.

PEA är experter på Tryckt elektronik och det är ur denna teknologi som biosensorn har fötts. Produkten är tryckbar och kan därför produceras i stora volymer på ett kostnadseffektivt sätt jämfört med det som finns på marknaden idag. Sensorn kan dessutom fungera för kostnadseffektiva engångstester, vilket skulle kunna revolutionera vardagen för många patienter som behöver ta olika typer av tester. Idag finns en första prototyp av biosensorn för att testa glukosprover.

- Det känns väldigt roligt att få vara en del i det här sammanhanget. Vi hoppas att forskarna genom WIDE nu kan identifiera behoven lättare och kunna matcha sin biosensorplattform till att skapa nytta för privatpersoner och företag, säger Jakob Lindvall vd Idea2Innovation.

Genom samarbetet med Idea2Innovation kan nu PEA Open erbjuda en öppen idéplattform där allmänhet och intressenter kan dela med sig av sina idéer kring hur biosensorplattformen kan användas. Idéflödet finns att följa via www.printedelectronicsarena.com.

För ytterligare information

Carolina Johansson

Tel +46 70 647 11 80

E-post carolina.johansson@i2i.se

Fakta WIDE
WIDE, systemet från Idea2Innovation, är utvecklat med fokus på att systematiskt hantera idéer och förbättringsförslag. Det är ett helt nytt sätt att långsiktigt involvera och engagera många människor i idéutveckling. Allt är synligt, tillgängligt och mätbart -grunden för att vidareutveckla arbetssätt, processer och målsättningar samt för att hitta nya produkter och tjänster.

Fakta Idea2innovation – från idé till innovation

IT-företaget Idea2Innovation har utvecklat molntjänsten WIDE, som förenklar hanteringen av idéer och framtagandet av nya produkter och tjänster. Idea2Innovation grundades 2010 och har kontor i Åre, Stockholm och Norrköping.

Taggar:

Om oss

WIDE är en digital plattform för idéutveckling och innovation som utvecklats av Idea2Innovation Sweden AB. Bolaget har med sin egenutvecklade teknologi skapat en unik plattform som kombinerar social idéutveckling med kollaborativt beslutsstöd och artificiell intelligens. Huvudkontoret finns i Åre, säljkontor i Stockholm, Norrköping och Göteborg. WIDE är idag marknadsledande i Sverige och har användare över hela världen. www.i2i.se

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Genom att använda molntjänsten WIDE för att samla in och utveckla idéer hoppas vi kunna engagera människor att dela med sig av sina idéer.
Tommy Höglund, projektledare PEA