Distributörsbyte på nyckelmarknad

IDL Biotechs indonesiska distributör av produkten TUBEX®TF PT Pacific Biotekindo Intralab har träffat en överenskommelse med PT IDS Medical Systems Indonesia. Denna överenskommelse innebär bland annat att PT IDS Medical Systems Indonesia övertar samtliga distributionsrättigheter från PT Pacific Biotekindo Intralab avseende den Indonesiska marknaden. Som en konsekvens av detta har IDL Biotech tecknat ett flerårigt distributörsavtal för den Indonesiska marknaden med PT IDS Medical Systems Indonesia.

”Vi har valt en ny distributör med mer resurser och större geografisk täckning i Indonesien vilket bör leda till ökad tillväxt och än bättre tillvaratagande av TUBEX® TF möjligheter på den Indonesiska marknaden”, säger Lars Skoglund, sälj- och marknadsansvarig på IDL Biotech.

TUBEX®TF är ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av salmonella. Tyfoidfeber är en vatten- och livsmedelsburen infektionssjukdom som kan vara dödlig om inte korrekt diagnos ställs och behandling inleds. Enligt Världshälsoorganisationen WHO diagnostiseras 20–25 miljoner nya fall årligen varav mer än 250 000 leder till dödsfall, främst bland barn. Tyfoidfeber är endemisk i stora delar av Asien, Afrika samt Central- och Sydamerika.
Sjukdomen orsakar hög feber, influensaliknande symptom och svåra diarréer, som är potentiellt livshotande om de inte behandlas korrekt. På grund av symptomen kan patienten bli felaktigt diagnostiserad med sjukdomar som malaria, denguefeber eller lunginflammation. Tyfoidfeber behandlas med antibiotika. Antibiotikaresistens är tyvärr ett ökande problem, vilket ger ytterligare argument till behovet av snabb och korrekt diagnostik.

TUBEX®TF är ett snabbt och känsligt test för detektion av akut tyfoidfeber. Testet, som ger ett svar inom tio minuter, utgör en enkel möjlighet till en tidig och tillförlitlig diagnos, vilket är centralt för en effektiv och botande behandling av sjukdomen.

Stockholm, 2017-06-02

För ytterligare information kontakta:
Charlotte Berg
VD
IDL Biotech AB (publ)
+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på Aktietorget.

Om oss

IDL Biotech AB (publ) är ett svenskt diagnostikföretag som utvecklar, producerar och marknadsför in vitro diagnostiska tester inom områdena onkologi och bakterologi.

Prenumerera

Dokument & länkar