Idogen presenterar resultat från in vivo Proof-of-Concept-studier för IDO 8-projektet

Idogens tidigare CSO Peter Ericsson, nu verksam vid Rausinglaboratoriet vid Lunds universitet, kommer att presentera en poster med resultat från in vivo Proof-of-Concept-studier för IDO 8-projektet vid den prestigefulla konferensen International Society for Cellular Therapy (ISCT) 2018 Montreal Annual Meeting.

Titel på postern som har accepterats för publicering på konferensen är:Zebularine-treated tolerogenic dendritic cells reduce the amount of inhibitory antibodies in rats with induced immunity to human factor VIII”.  

Postern visar att zebularin-behandlade tolerogena dendritiska celler (DC) har ett högt uttryck av IDO1 och förmåga att hämma aktivering av T-celler in vitro. Vidare visas att behandling med dessa tolerogena DCs signifikant minskar nivån av inhiberande antikroppar mot faktor VIII i en råttmodell av blödarsjuka (hemofili A) med inhibitorer.

Postern presenteras den 4 maj kl. 17-18.30 (EST) 


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Hedbys, vd, Idogen AB
Tel: 046-275 63 30
E-post: lars.hedbys@idogen.com


Idogen (AktieTorget: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök
www.idogen.com

Taggar:

Om oss

Idogen AB utvecklar tolerogena cellterapier som omprogrammerar immunförsvaret. Bolagets teknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling för autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota och minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar