Marknadsmeddelande 118/18 - Sista dag för handel med Idogen AB:s TO2 är den 16 maj 2018

Sista dag för handel i bolagets teckningsoption, IDOGEN TO2, är den 16 maj 2018. 

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: IDOGEN TO2
ISIN-kod: SE0009895618
Orderbok-ID: 40YA
CFI: RMXXXX
FISN: IDOGEN/OPT RTS 20180518
Sista handelsdag: 16 maj 2018

Stockholm den 11 maj 2018 

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Idogen AB utvecklar tolerogena cellterapier som omprogrammerar immunförsvaret. Bolagets teknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling för autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota och minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet.