Historisk sammanslagning: Nacka + Stockholm=sant

På F&S Nackas årsmöte den 20 februari röstade medlemmarna med överväldigande majoritet JA till ett historiskt samgående över stadsgränsen med F&S Stockholm. Det innebär att föreningarnas 82 000 medlemmar nu har tillgång till 15 träningsanläggningar. Det övergripande syftet är detsamma som finns i de båda föreningarnas stadgar: att få så många som möjligt att motionera.

Nackas styrelse ställde frågan till Stockholmsföreningen i höstas, med syftet att få en ökad tillväxt och kontinuitet i verksamheten.

-          Det här är en historisk milstolpe. Medlemmarna kommer att få tillgång till fler anläggningar och ett större träningsutbud. Stockholmsföreningens resurser och erfarenheter av att driva anläggningar med centrala funktioner för exempelvis ekonomi och vikariehantering tillsammans med Nackas engagerade medlemmar, funktionärer och medarbetare bildar en oslagbar kombination, säger Christopher Friis, ordförande i F&S Stockholm.

Nackas JA på årsmötet 20 februari innebär att verksamheten överförs till Stockholmsföreningen och att Nackaföreningen under våren läggs ned.

Nackas såväl som Stockholms medlemmar är välkomna till alla anläggningar från 21 februari.

För mer information:
Christopher Friis, ordförande F&S Stockholm, 070-549 04 79
Karin Erixon, ordförande F&S Nacka,  070-550 02 50
Lotta Törnberg, kommunikationschef F&S Stockholm, 0768-56 80 26

FAKTA OM FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM

F&S Stockholm är Sveriges största ideella idrottsförening med över 74 000 medlemmar och drygt
1 400 verksamma funktionärer. F&S Stockholm erbjuder ett stort och varierat utbud med över 60 olika typer av träning och totalt finns det drygt 800 gruppträningspass i veckan. För mer information se www.sthlm.friskissvettis.se.

Taggar:

Om oss

F&S Stockholm är Sveriges största ideella idrottsförening med cirka 89 000 medlemmar och drygt 1 700 funktionärer. F&S Stockholm erbjuder ett stort och varierat utbud med över 70 olika träningsformer och drygt 900 träningspass i veckan. För mer information: www.sthlm.friskissvettis.se

Prenumerera

Citat

Det här är en historisk milstolpe. Medlemmarna kommer att få tillgång till fler anläggningar och ett större träningsutbud. Stockholmsföreningens resurser och erfarenheter av att driva anläggningar med centrala funktioner för exempelvis ekonomi och vikariehantering tillsammans med Nackas engagerade medlemmar, funktionärer och medarbetare bildar en oslagbar kombination.
Christopher Friis, ordförande F&S Stockholm