Godsstrategi för stärkt industri

I dag presenterade regeringen en strategi för effektiva och hållbara godstransporter. IF Metall välkomnar initiativet, som har ett tydligt fokus på att stärka den svenska industrins konkurrenskraft. Det är första gången en sammanhållen strategi av detta slag presenteras.

- Det är verkligen på tiden. Väl fungerande transporter av gods är en förutsättning för att industrin ska kunna verka och växa i vårt land. Det är glädjande att regeringens strategi har ett uttalat och tydligt mål: Att stärka den svenska ekonomin och industrins konkurrenskraft, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

Strategin har även tydligt fokus på samverkan mellan industrin, arbetsmarknadens parter och många andra samhällsaktörer för att skapa långsiktigt effektiva och hållbara transporter.

- Det här är något som IF Metall länge har verkat för och ett av de prioriterade områdena i Industrirådets eget förslag till en godsstrategi, säger Marie Nilsson.

För mer information, kontakta IF Metalls presstjänst, 08-786 82 44

Om oss

IF Metall är ett feministiskt fackförbund med cirka 313 000 medlemmar som tillsammans arbetar för rätten till ett bra och tryggt arbete. Vi arbetar inom stora delar av den svenska industrin, bland annat inom plast-, läkemedels-, byggnadsämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin.

Prenumerera