IF Metall: Inför obligatorisk arbetsmiljöutbildning i polishögskolan

 

– En obligatorisk utbildning inom arbetsmiljölagstiftningens område skulle innebära att åklagarna får bättre underlag när de ska bedöma arbetsmiljöbrott, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe.

IF Metall menar att en bättre polisutbildning i kombination med höga sanktionsavgifter när arbetsgivarna bryter mot arbetsmiljölagen får effekt.

­­­– Jag anser att det utredningsförslag som finns med högre tak för arbetsmiljöbrott från 100 000 kronor till en miljon kronor är bra. Det måste vara kännbart för arbetsgivarna när de utsätter människor för att skadas på jobbet, säger Anders Ferbe.

Anders Ferbe säger vidare att det förebyggande arbetet måste förstärkas. Det är en obegriplig politik att minska på anslagen till Arbetsmiljöverket, vilket har fått till följd att antalet arbetsmiljöinspektörer kraftigt minskat och försvårat Arbetsmiljöverkets viktiga föreskriftsarbete.

– Enligt SVT Rapports uppgifter leder endast 4 procent av alla misstänkta arbetsmiljöbrott för vållande till kroppsskada till fällande domar. Detta är oacceptabelt. Det vittnar om att kunskapen och utredningsarbetet måste förbättras, säger Anders Ferbe.

Fakta

      Hittills 2012 har två personer omkommit på arbetsplatser där IF Metall har avtal.

      2011 avled åtta personer på arbetsplatser där IF Metall har avtal.

      2010 avled sju personer på arbetsplatser där IF Metall har avtal.

      2011 avled totalt 61 personer i arbetsplatsolyckor.

      Varje år dör omkring 1 400 personer i arbetsrelaterade sjukdomar.

      Undersökningar visar att 40 procent av IF Metalls kvinnliga medlemmar riskerar belastningsskador.

      LO:s undersökning från 2005 visade att 6 av 10 kvinnor i industrin gick till
jobbet med värk i nacke och axlar.

För mer information kontakta

Lasse Ankarfjäll, pressombudsman

070-535 60 64

lars.ankarfjall@ifmetall.se

 

 

Om oss

IF Metall är ett feministiskt fackförbund med cirka 313 000 medlemmar som tillsammans arbetar för rätten till ett bra och tryggt arbete. Vi arbetar inom stora delar av den svenska industrin, bland annat inom plast-, läkemedels-, byggnadsämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin.

Prenumerera