IF Metall: Mycket glädjande dom i målet mot Nordkalk

I dag meddelade hovrätten dom i målet mot Nordkalk, efter arbetsplatsolyckan i Luleå i november 2011, då en person omkom och tre andra skadades.

Hovrätten väljer att fastställa tingsrättens dom, och dömer Nordkalk till att betala företagsbot på 3 miljoner kronor. Även domen mot den dåvarande platschefen på anläggningen står fast, och han döms till villkorlig dom för grovt arbetsmiljöbrott.

- Det är ett mycket glädjande besked. Denna dom visar tydligt att det alltid är arbetsgivarens ansvar att se till att verksamheten kan bedrivas på ett säkert vis. I detta fall avled en person, och en av IF Metalls medlemmar skadades så svårt att han fick livslånga men. Det är en mycket tragisk olycka, men hovrättens besked ger ändå en liten upprättelse åt offren, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

Marie Nilsson är dock mycket kritisk till att det tagit över sex år från det att olyckan skedde tills det att hovrätten nu meddelade sin dom.

- Vi i IF Metall har länge uppmärksammat de stora svårigheterna att få arbetsgivare åtalade och fällda för arbetsmiljöbrott. Utredningarna tenderar att dra ut på tiden och ofta hinner brotten preskriberas innan utredningarna är klara. Polis och åklagare måste få kraftigt utökade resurser för att utreda den här typen av brottslighet, säger Marie Nilsson.

För mer information, kontakta IF metalls presstjänst, 08-786 82 44

Om oss

IF Metall är ett feministiskt fackförbund med cirka 313 000 medlemmar som tillsammans arbetar för rätten till ett bra och tryggt arbete. Vi arbetar inom stora delar av den svenska industrin, bland annat inom plast-, läkemedels-, byggnadsämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin.

Prenumerera