IF Metall: Nytt 3-årsavtal med 6,8 procent i avtalsvärde

På tisdagen sade IF Metalls förhandlingsdelegationer ja till ett nytt preliminärt avtal. Avtalet är treårigt och gäller fram till och med den 31 mars 2016.

IF Metalls avtalsråd, som är rådgivande till förbundsstyrelsen, kommer att behandla avtalsförslaget den 11 april.

Avtalsvärdet för de tre åren är 6,8 procent, varav på det största avtalsområdet Teknikavtalet 6,2 procent används till löneökningar och resten till delpension.

För övriga avtalsområden skiljer sig fördelningen mellan löneökningarnas storlek och avsättning till olika arbetstidslösningar, men avtalsvärdet är detsamma 6,8 procent.

Räknat på det största avtalet Teknikavtalet med en snittlön på cirka 25 000 kronor ökar lönerna i genomsnitt med 1 550 kronor.

På avtalsområdet med lägst genomsnittsförtjänst, Teko-industrierna, ökar lönerna i genomsnitt med 483, 516 och 588 kronor för respektive avtalsår, dvs. totalt 1 587 kronor.

-          Avtalen ger rimliga förutsättningar för reallöneökningar och uppfyller industrins lönenormerande roll. Ett längre avtal är bra för Sverige, för svensk industri och för industriarbetarna. Det ger stabilitet och möjliggjorde att vi fick framgångar både för arbetstidsfrågan och föräldraförsäkringen, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe.

-          Jag är särskilt glad över att frågan om föräldraförsäkring fick sin lösning. Det är mycket viktigt för jämställdhetsarbetet. I många familjer tjänar kvinnan mindre än mannen. Genom att det blir kostnadsneutralt vilken part som stannar hemma med barnen kommer kvinnor att snabbare kunna komma tillbaka till arbetsplatsen och få en bättre löneutveckling, säger Anders Ferbe.

-          De olika lösningar som är gjorda på arbetstidens område kommer att öka människors trygghet och frihet. Exempelvis kommer järnbruksarbetaren i högre grad kunna undvika att bli varslad och verkstadsarbetaren kan på sikt gå i delpension från 60 års ålder eller välja att jobba längre men på deltid, säger Anders Ferbe.

-          Utöver våra egna krav på reallöneökningar, föräldralön och arbetstidsförkortningar är det en betydelsefull framgång att arbetsgivarnas krav om full dispositivitet har kunna avvisats. Arbetsgivarnas krav skulle inneburit att många arbetsplatser inte skulle fått några löneökningar alls, säger Anders Ferbe.

Arbetstidsavtal

På exempelvis Teknikavtalets område har en möjlighet till delpension från 60 år införts. Under avtalsperioden avsätts 1,5 procent för att bygga upp kapital till en kommande delpension.

Årets avtal är en början, flera avsättningar behövs i kommande avtalsrörelser för att nå full effekt.

För att exemplifiera, om det även i nästa avtalsrörelse avsätts 1,5 procent till delpension, dvs. totalt 3 procent, har industriarbetaren på 19 år byggt upp kapital för att kunna gå i delpension på halvtid från 62 års ålder med en ersättning på 75 procent av tidigare lön. Kortare tid om man väljer att gå på deltid mellan 63 och 67 års ålder.

De som inte vill gå i delpension eller de som har få år kvar till pension kan använda avsättningen till att öka och förbättra sin avtalspension.

På Stål- och metallavtalets område finns redan avsättning till delpension. I stället har överenskommelse träffats om Trygghet och flexibilitet. I korthet innebär det att arbetstiden till viss del kan variera efter orderingång genom avsättningar till arbetstidskonton.

För mer information kontakta

Lasse Ankarfjäll, pressombudsman

070-535 60 64

Om oss

IF Metall är ett feministiskt fackförbund med cirka 313 000 medlemmar som tillsammans arbetar för rätten till ett bra och tryggt arbete. Vi arbetar inom stora delar av den svenska industrin, bland annat inom plast-, läkemedels-, byggnadsämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin.

Prenumerera