IF Metall uppmanar S: Industripolitiken måste vässas

Investeringar i industrins utveckling är avgörande för att hela landet ska leva och för att samhället ska ha råd att satsa på välfärden. IF Metall uppmanar Socialdemokraterna att vässa industripolitiken ännu mer.

– Väljartappet visar att S måste lägga krutet på att vinna förtroende i frågor som avgör människors vardag. Och industripolitiken är oerhört viktig för industriarbetarnas jobb, säger förbundsordförande Marie Nilsson.

IF Metall har pekat ut fyra framtidsområden med en rad konkreta investeringsbehov. Det handlar om att satsa på hållbar produktion, ny digital teknik, yrkesutbildning och ökad export.

1) Investera i världens bästa industriarbetare

Det är dags för ett nationellt kompetenslyft inom industrin, för industriarbetarnas lärande i arbetet. Satsningen måste omfatta vägledning, validering och genomförande av utbildningar.

Öka samverkan med arbetsmarknadens parter för att stärka omställning, rehabilitering och kompetens. Använd arbetsmarknadsutbildning för att täppa igen tillväxthämmande kompetensluckor på arbetsplatserna. Förbättra studiefinansieringen så att yrkesverksamma får större chanser till kompetenslyft. 

– Idag råder stor brist på kompetens inom industrin, och det hämmar hela Sveriges utveckling. Samtidigt visar en undersökning från Novus att två tredjedelar av IF Metalls medlemmar inte har genomfört någon form av kompetensutveckling under det senaste året. Så kan vi inte ha det, säger Marie Nilsson.

2) Se till att Sverige får fler investeringar och industrietableringar

Bygg ut exportsatsningarna och stärk investeringsfrämjandet. Det handlar om resursförstärkningar, men framför allt om att skapa en smidigare organisation som lotsar investeringar till Sverige.

Främja utvecklingen i mindre och medelstora industriföretag genom att ge dem enklare tillgång till stöd, finansiering och innovativa miljöer som kan kopplas till större företags arbete.

Se basindustrin som en tillgång för klimat och jobb. Den nya tekniken med elektrifiering kräver mineraler, som vi har goda förutsättningar att försörja oss själva med. Då krävs en effektivare tillståndsprocess, så att basindustrin kan växa och utveckla klimatsmarta lösningar.

– Entreprenörer ska vilja starta industriföretag i Sverige och industriföretag ska se Sverige som det bästa investeringsalternativet, säger Marie Nilsson.

3) Satsa mer på smart industri

Satsa på ett antal svenska testbäddar och se till att de håller världsklass. Test- och demonstrationsanläggningar för industrin måste fortsätta byggas ut, så att företag både kan ta fram prototyper och göra produkter färdiga för industriell produktion.

Öka takten i innovationspolitiken genom att utöka resurserna till de samverkansprogram som regeringen och industrin tillsammans står bakom.

– Digitaliseringen gör att den tekniska utvecklingen går fort. Därför behövs insatser så att det senaste inom hållbar produktion och digitalisering snabbt når fram till industriarbetsplatserna i Sverige, säger Marie Nilsson.

4) Investera i infrastruktur och energiförsörjning för hela Sverige

Bygg ut och rusta infrastrukturen utifrån industrins behov av effektiva och klimatsmarta godstransporter. Främja tekniksatsningar på fossilfria bränslen – stötta innovationssatsningar för basindustrins klimatomställning.

– Industriarbetsplatserna skapar jobb och tillväxt i hela Sverige. Därför måste infrastrukturen och energiförsörjningen fungera i hela Sverige, säger Marie Nilsson.

För mer information, konntakta IF Metalls presstjänst, 08-786 82 44

Om oss

IF Metall är ett feministiskt fackförbund med cirka 313 000 medlemmar som tillsammans arbetar för rätten till ett bra och tryggt arbete. Vi arbetar inom stora delar av den svenska industrin, bland annat inom plast-, läkemedels-, byggnadsämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin.

Prenumerera