IF Metall välkomnar S-vallöften om ett tryggare arbetsliv

I dag presenterar Socialdemokraterna en handlingsplan för en trygg arbetsmarknad. IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson ser positivt på förslagen.

– Det här är reformer som rejält kommer stärka den anställdes position och utveckling på arbetsmarknaden, men som även kommer innebära en bättre fungerande arbetsmarknad som gynnar seriösa företag. Om Socialdemokraterna får mandat att genomföra de här reformerna kommer vi definitivt se en ökad trygghet både i och mellan jobben.

Marie Nilsson välkomnar särskilt satsningarna på arbetsmiljön.

– IF Metall har länge krävt satsningar på de regionala skyddsombuden, krav som Socialdemokraterna nu har hörsammat genom ökad rätt till utbildning och ökad tillträdesrätt till arbetsplatser. Det är oerhört viktigt för säkerheten på mindre arbetsplatser där det inte finns en fungerande skyddsorganisation. Det är också glädjande att vi har fått gehör för att fler måste omfattas av företagshälsovård, eftersom det är viktigt i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Ingen ska behöva dö av jobbet, men då krävs den här typen av stöttning från politiken.

Ett av löftena som Socialdemokraterna utfäster rör förlängd preskriptionstid för arbetsmiljöbrott. Marie Nilsson ser behovet av det, men tycker inte att det är tillräckligt.

– Ett stort problem i dag är att det är alldeles för få anmälda arbetsmiljöbrott som leder till åtal och fällande domar, och det är helt oacceptabelt att rättsprocesserna tar så lång tid. Därför kommer vi fortsätta kräva ökade resurser till polis och åklagare för att de både bättre och snabbare ska kunna hantera arbetsmiljöbrott.

För industrin och industriarbetarna är bättre möjligheter till kompetensutveckling och omställning en ödesfråga. IF Metall har därför uppmärksammat bristen på kompetensutveckling hos medlemmarna, och efterfrågat utvecklade omställningssystem.

– Socialdemokraterna verkar ha kommit till samma insikt som IF Metall om behovet av kompetensutveckling. Framtidens industriarbete kräver hög kompetens och ständigt lärande i arbetet för de redan yrkesverksamma, så att de är rustade för de nya jobb som den snabba teknikutvecklingen för med sig. Vid varsel och konjunkturnedgångar behövs effektiva system för omställning. Vi hoppas på en stark, socialdemokratiskt ledd regering så att det här kan bli verklighet för våra medlemmar.

För mer information, kontakta IF Metalls presstjänst, 08-786 82 44

Om oss

IF Metall är ett feministiskt fackförbund med cirka 313 000 medlemmar som tillsammans arbetar för rätten till ett bra och tryggt arbete. Vi arbetar inom stora delar av den svenska industrin, bland annat inom plast-, läkemedels-, byggnadsämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin.

Prenumerera