IF Metall varslar om strejk på Bröderna Henrikssons stenhuggeri i Kungsbacka

I dag har IF Metall varslat Bröderna Henrikssons stenhuggeri i Kungsbacka om strejk från och med fredagen den 12 september klockan 07.00. IF Metall har i dag fyra medlemmar på företaget och förbundet har sedan hösten 2007 ställt krav på kollektivavtal.

Bröderna Henrikssons Stenhuggeri har avvisat kravet på att teckna kollektivavtal. Den 18 juni försattes bolaget i en nyanställnings-, inhyrnings- och övertidsblockad.

Vid stenhuggeriet har de anställda bland annat inte haft någon pensionsförsäkring, sjukförsäkring eller omställningsförsäkring vid arbetslöshet.

- IF Metall har i dag fyra medlemmar på företaget. Det är vår skyldighet att hjälpa våra medlemmar och att agera när en arbetsgivare vägrar teckna kollektivavtal. Utan kollektivavtal saknar arbetsplatsen avtal som reglerar löner, sjukersättningar, pensionsåtaganden, arbetstider, ledigheter och semesterlön med mera, säger Christer Persson, chef på IF Metalls förhandlingsenhet.

Ett kollektivavtal är ett skriftligt undertecknat avtal mellan fackförening och arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation om vilka anställningsvillkor som ska gälla på arbetsplatsen.

Den svenska modellen för arbetsmarknaden bygger på kollektivavtalen. Det innebär att fack och arbetsgivare i branschen träffar kollektivavtal om vilka villkor som ska gälla. Det är fackets uppgift att se till att alla företag omfattas av dessa avtal. Facket har också laglig rätt att vidta stridsåtgärder mot de företag som vägrar.

Om oss

IF Metall är ett feministiskt fackförbund med cirka 313 000 medlemmar som tillsammans arbetar för rätten till ett bra och tryggt arbete. Vi arbetar inom stora delar av den svenska industrin, bland annat inom plast-, läkemedels-, byggnadsämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar