Välkommen till IF Metalls seminarier i Almedalen

Kan biobränsle bidra till att lösa klimatfrågan? Vilka konsekvenser får artificiell intelligens för framtidens arbetsmarknad? Och hur bryter vi de manliga maktstrukturerna inom industrin? De och andra högaktuella ämnen kommer IF Metall att diskutera under Almedalsveckan. Varmt välkommen att besöka oss.

Program:

Måndag 2 juli:

Finns rätt förutsättningar för att biodrivmedel ska kunna vara med och lösa klimatfrågan?

Klimatet är vår tids stora ödesfråga och Sverige har satt upp mål så som en fossilfri fordonsflotta 2030. Men finns rätt förutsättningar för att de svenska företagen ska kunna bidra till att målet uppnås?

De svenska klimatmålen ställer höga krav på konsument och producerande industri. Men målen i sig skapar inte förändring och för att nå dessa mål krävs åtgärder som uppmuntrar och belönar ett förändrat beteende. Att ligga först i utvecklingen kräver stora investeringar och ett långsiktigt perspektiv. Investeringar som görs idag kanske ger avkastning om 10-15 år. Dessutom krävs politiska åtgärder som premierar hållbarhet i hela kedjan. Ur ett fackligt perspektiv är det viktigt att dessa jobb hamnar i Sverige. Här har vi historiskt ett enormt kunnande och arbetsvillkor som är svåra att konkurrera med. För att nå målet en fossilfri fordonsflotta krävs en ökning av fossilfria bränslen, varav biobränsle är ett. I Sverige har vi råvaran, drivmedelsproducenter och producenter av fordon. Men finns rätt förutsättningar? Vilka utmaningar ser dessa företag? Och vilka är möjligheterna att tjäna pengar och bidra till ett bättre klimat?

Medverkande: Åsa Pettersson, head of public and environmental affair, Scania

Sören Eriksson, affärsutvecklare, Preem

Marie Nilsson, förbundsordförande, IF Metall

Maria-Elsa Salvo, moderator

Tid: 09.00–09.45 (Frukost: 08.30)

Plats: Hansaplatsen C vid Donnérsgatan/ Cramérgatan.

 

Behöver alla Artificiell Intelligens?

Artificiell intelligens, AI, kan vara vägen till högre produktivitet och inkludering på arbetsmarknaden. Men behöver alla AI? Var är möjligheterna och vinsterna störst, och vad bör staten göra?

Spekulationerna om artificiell intelligens, AI handlar mest om hur många jobb som slås ut eller om det över huvud taget finns jobb åt alla i framtiden. Kommer även de skarpaste hjärnorna att ersättas av AI? Frågan vi borde ställa är vilka möjligheter AI skapar. Vilka nya jobb växer fram och hur kan dagens jobb utvecklas? Är kanske AI helt nödvändigt för att få upp produktiviteten och säkra jobb och välfärd i framtiden? Är AI ”i händerna på alla” en vision att sträva efter? I dag görs flera nationella satsningar på AI, både av samhället och näringslivet. Var är möjligheterna och vinsterna störst?

Medverkande: Elena Fersman, research Director, Machine Intelligence and Automation, Ericsson,

Mikael Staffas, vd, Boliden,

Anders Suneson, associate partner, McKinsey,

Marie Nilsson, förbundsordförande, IF Metall

Anders Arpteg, cto, Peltarion,

Moderator: Aleksandar Zuza, IF Metall

Tid: 10.30–11.30 (Kaffe och bulle: kl 10.00)

Plats: Hansaplatsen C vid Donnérsgatan/ Cramérgatan.

 

Tisdag 3 juli

Marie Nilssons morgonsamtal: Hur bryter vi uråldriga maktstrukturer inom industrin?

Industrin är traditionellt en hierarkisk och homogen bransch. Hur bryter vi det?

Medverkande: Helena Stjernholm, vd, Industrivärden

Marie Nilsson, förbundsordförande, IF Metall

Moderator: Helle Klein, chefredaktör, Dagens Arbete

Tid: 08.00–08.45 (Frukost: 07.30)

Plats: Café Gula Huset, Tranhusgatan 2

 

Onsdag 4 juli

Marie Nilssons morgonsamtal: Jämställdhet i praktiken – hur funkar det?

IF Metall har de senaste åren arbetat aktivt för en mer jämställd representation i fackföreningen, med goda resultat. Rättviseförmedlingen har under samma tid framgångsrikt tagit fram nya strategier för mer jämställda organisationer. Vad kan vi lära av varandra, och vad är nästa steg?

Medverkande: Seher Yilmaz, ordförande, Rättviseförmedlingen

Marie Nilsson, förbundsordförande, IF Metall

Helle Klein, chefredaktör, Dagens Arbete

Tid: 08.00–08.45 (Frukost: 07.30)

Plats: Café Gula Huset, Tranhusgatan 2

 

Digitaliseringen förändrar människors arbetsliv – vad gör vi åt det?

Digitaliseringen förändrar samhället och arbetslivet. Yrkesverksamma måste få chanser att utvecklas i arbetet. Annars riskeras både människors jobbtrygghet och landets konkurrenskraft. Frågan är; vad gör vi i Sverige för att göra digitaliseringen till möjligheter, och vem bär ansvaret för det?

Vi söker svar på: Hur ser utmaningarna ut för lärandet i arbete? Vad behöver parterna tillsammans göra? Och vad behöver politiken göra för att främja parternas engagemang? Seminariet tar sikte på parternas, alltså fackens och arbetsgivarnas, roll och ansvar. Seminariet lyfter också fram handfasta insatser där parterna idag tillsammans jobbar med genomslaget för lärande i arbete. Konkreta insatser som tar sikte på den verklighet som gäller på arbetsplatserna, och som beskriver både utmaningar och möjligheter för det fortsatta engagemanget.

Medverkande: Marie Nilsson, förbundsordförande, IF Metall

Amelie von Zweigbergk, chef Industriell utveckling, Teknikföretagen

Johan Nordberg, projektledare ESF-projektet kompetenssäkrad Industri, IF Metall

Caroline Söder, VD, Trygghetsfonden TSL

Maria-Elsa Salvo, moderator

Tid: 14.45–15.45,

Plats: Antons, Cramérgatan 2

 

Torsdag 5 juli

Marie Nilssons morgonsamtal: Hur vinner arbetarrörelsen över högerpopulismen i valet 2018?

I flera europeiska länder har socialdemokratin gått starkt tillbaka när högerpopulismen vunnit mark. Hur säkrar vi en annan utveckling i Sverige? Ett samtal om hur rättvisa, jämlikhet och framtidstro – inte fördomar, myter och rädsla – ska vinna framgång i valet 2018.

Medverkande: Anders Lindberg, politisk chefredaktör, Aftonbladet,

Marie Nilsson, förbundsordförande, IF Metall,

Moderator: Helle Klein, chefredaktör, Dagens Arbete

Tid: 08.00–08.45 (Frukost: 07.30)

Plats: Café Gula Huset, Tranhusgatan 2

 

För mer information, kontakta IF Metalls presstjänst: 08-786 82 44

Om oss

IF Metall är ett feministiskt fackförbund med cirka 313 000 medlemmar som tillsammans arbetar för rätten till ett bra och tryggt arbete. Vi arbetar inom stora delar av den svenska industrin, bland annat inom plast-, läkemedels-, byggnadsämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin.

Prenumerera