Stabilt resultat för If

Försäkringsbolaget Ifs resultatrapport för januari-september 2013 publicerades på onsdagen.

– If gör ett mycket bra resultat under tredje kvartalet, säger Ifs koncernchef Torbjörn Magnusson.

– Den grundläggande förklaringen är det starka underwritingfokus vi haft i verksamheten under lång tid. En snabb utveckling av vårt erbjudande på internet och en bra start för de affärsinitiativ som togs under våren bidrar ytterligare till den goda lönsamheten. Faktum är att detta är den bästa totalkostnadsprocenten för årets första niomånader någonsin för If.

Nyckeltal för If

Januari-september 2013

  • Det tekniska resultatet blev 3 890 MSEK för de första nio månaderna 2013 jämfört med 3 824 MSEK för motsvarande period året innan.
  • Totalkostnadsprocenten var 88,2 procent (88,9 procent) för januari till september i år.
  • Resultatet före skatt var 6 004 MSEK (5 749 MSEK).

Tredje kvartalet 2013

  • Det tekniska resultatet för tredje kvartalet 2013 blev 1 401 MSEK (1 204 MSEK).
  • Totalkostnadsprocenten var 87,2 procent (89,0 procent) under perioden.
  • Resultatet före skatt var 1 970 MSEK (1 744 MSEK).

Förändrade redovisningsprinciper gör att siffrorna för 2012 inte är de samma som publicerats tidigare.

Nyckeltal för Ifs svenska verksamhet
If har verksamhet i hela Norden och Baltikum. Här är nyckeltalen för den svenska verksamheten.

Januari-september 2013

  • Det tekniska resultatet för den svenska verksamheten inom If var 960 MSEK (701 MSEK) för årets första nio månader 2013.
  • Totalkostnadsprocenten var 92,7 procent (96,2 procent) under perioden.

Tredje kvartalet 2013

  • Det tekniska resultatet för den svenska verksamheten var 188 MSEK (163 MSEK) för tredje kvartalet 2013.
  • Totalkostnadsprocenten blev 97,2 procent (98,1 procent) under juli till september 2013

– Vi ser en viss förbättring av resultatet i Sverige, säger Torbjörn Magnusson.

– Samarbetet med Nordea som inleddes vid halvårsskiftet har fått en bra start. Vad gäller skadekostnaderna så har kostnaderna för reseförsäkringar ökat och i åldersgruppen över 70 är nu hälften av skadeutbetalningarna på hemförsäkringen kopplade till resande.

Sampos resultat

If ingår i finanskoncernen Sampo. Sampokoncernens vinst före skatt för juli-september 2013 var 403 miljoner euro (368). Vinsten per aktie för tredje kvartalet 2013 blev 0.62 euro (0,56 euro).

För ytterligare information: Daniel Claesson, Pressansvarig If Sverige. Mobil: 076-634 59 19 E-post: daniel.claesson@if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2012 till drygt 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 800. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Taggar:

Dokument & länkar