Ändrat antal aktier i IFS

I enlighet med tillämpliga flaggningsregler presenteras nedan förändring av antalet aktier och röster i Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ.). Förändringen har sin grund i att 147 501 B-aktier som återköpts under första kvartalet 2010, i enlighet med beslut av årsstämman den 25 mars 2010, har makulerats efter beslut av Bolagsverket.

Antal A-aktier

30 juni 2010   1 391 664

31 juli 2010    1 391 664

Förändring                 0

Antal B-aktier

30 juni 2010   25 196 759

31 juli 2010    25 049 258

Förändring         -147 501

Summa antal aktier

30 juni 2010     26 588 423

31 juli 2010      26 440 922

Förändring          -147 501

Antal röster

30 juni 2010   3 911 339,9

31 juli 2010    3 896 589,8

Förändring         -14 750,1

Kontakt
Anne Vandbakk
Phone: +47 66 90 73 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Manni Svensson
Phone: +46 8 58 78 45 00
IR & PR
manni.svensson@ifsworld.com

Jesper Alwall
Telefon: +46 8 58 78 43 32
General Counsel
jesper.alwall@ifsworld.com

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2009 uppgick till 2,6 miljarder kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com.

Informationen är sådan som IFS ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella Instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juli 2010 kl. 17.45.

Taggar:

Om oss

IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus gjort oss till en ledare inom sektorn. Våra 3 500 medarbetare stödjer fler än 10 000 kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på IFSworld.com Följ IFS på Twitter: @ifsworld Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera

Dokument & länkar