Ändring av antalet röster i IFS

Under november 2013 har på aktieägares begäran A-aktier omvandlats till B-aktier. Med anledning av detta har det totala antalet röster i bolaget förändrats.

Bolagsordningen för IFS AB ger ägare till A-aktie rätt att på begäran få A-aktie omvandlad till B-aktie. Varje A-aktie medför 1,0 röst per aktie och varje B-aktie medför 0,1 röst per aktie. En omvandling av A-aktie till B-aktie medför därmed en förändring av det totala antalet röster i bolaget.

Den 31 oktober 2013 uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 24 971 830, varav 1 264 945 var A-aktier och 23 706 885 var B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgick till 3 635 633,5.

Under november 2013 har på aktieägares begäran 2 500 A-aktier omvandlats till B-aktier, vilket har medfört en minskning av totala antalet röster med 2 250,0.

Den 29 november 2013 uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 24 971 830, varav 1 262 445 var A-aktier och 23 709 385 var B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgick till 3 633 383,5.

Den 29 november 2013 innehade IFS 200 000 B-aktier i eget förvar.

Kontaktinformation
Mark Boulton
Telefon: 44 1494 428900
Chief Marketing Officer
press@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om IFS

IFS™ är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem. IFS fokuserar på branscher där en eller flera kärnprocesser är strategiska: service & underhåll, tillverkning, logistik och projekt.  IFS har över 2100 kunder, är verksamt i cirka 60 länder och har 2800 anställda. Nettoomsättningen 2012 uppgick till 2,7 miljarder kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com

Följ IFS på Twitter: @ifsworld

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogs: http://blogs.ifsworld.com/

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 november 2013 kl. 18.00.

Taggar:

ifs

Om oss

IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus gjort oss till en ledare inom sektorn. Våra 3 500 medarbetare stödjer fler än 10 000 kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på IFSworld.com Följ IFS på Twitter: @ifsworld Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera

Dokument & länkar