Ändring av totala antalet aktier och röster i IFS

Under augusti 2011 har optioner inom ramen för de optionsprogram som upprättades under 2008 och 2009 utnyttjats. Med anledning av detta har det totala antalet aktier och röster i bolaget förändrats.

Under 2008 och 2009 upprättade IFS incitamentsprogram innebärande att ledande befattningshavare och nyckelpersoner erbjöds att, på marknadsmässiga villkor, förvärva teckningsoptioner i bolaget. Optionerna ger innehavaren rätt att förvärva B-aktier. Utnyttjandet av optioner i dessa program medför därmed en förändring av det totala antalet aktier och röster i bolaget.Den 31 juli 2011 uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 26 456 922, varav 1 375 008 var A-aktier och 25 081 914 var B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgick till 3 883 199,4.

Under augusti 2011 har utnyttjandet av optioner inom ramen för det optionsprogram som upprättades under 2008 medfört en ökning av antalet B-aktier med 22 000 och en ökning av totala antalet röster med 2 200,0. Utnyttjandet under samma period av optioner inom ramen för det optionsprogram som upprättades under 2009 har medfört en ökning av antalet B-aktier med 1 000 och en ökning av totala antalet röster med 100,0.

Den 31 augusti 2011 uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 26 479 922, varav 1 375 008 var Aaktier och 25 104 914 var B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgick till 3 885 499,4.

Den 31 augusti 2011 innehade IFS 899 149 B-aktier i eget förvar, vilka återköptes under 2010 och 2011. I enlighet med ett beslut som antogs vid årsstämman den 25 mars 2011 pågår ett ärende om minskning av aktiekapitalet med 10 000 000 kronor, motsvarande 500 000 B-aktier.

Kontaktinformation
Anne Vandbakk

Telefon: 46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2010 uppgick till 2,6 miljarder kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti
2011 kl. 18.00.

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01
Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige.
Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Teknikringen 5, Box 1545, 581 15 Linköping.

Taggar:

Om oss

IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus gjort oss till en ledare inom sektorn. Våra 3 500 medarbetare stödjer fler än 10 000 kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på IFSworld.com Följ IFS på Twitter: @ifsworld Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera

Dokument & länkar