Ändring av totala antalet aktier och röster i IFS

Under februari 2013 har på aktieägares begäran A-aktier omvandlats till B-aktier. Med anledning av detta har det totala antalet aktier och röster i bolaget förändrats.

Bolagsordningen för IFS AB ger ägare till A-aktie rätt att på begäran få A-aktie omvandlad till B-aktie. Varje A-aktie medför 1,0 röst per aktie och varje B-aktie medför 0,1 röst per aktie. En omvandling av A-aktie till
B-aktie medför därmed en förändring av det totala antalet röster i bolaget.

Den 31 januari 2013 uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 25 380 922, varav 1 368 913 var A-aktier och 24 012 009 var B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgick till 3 770 113,9.

Under februari 2013 har på aktieägares begäran 72 800 A-aktier omvandlats till B-aktier, vilket har medfört en minskning av totala antalet röster med 65 520,0.

Den 28 februari 2013 uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 25 380 922, varav 1 296 113 var A-aktier och 24 084 809 var B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgick till 3 704 593,9.

Den 28 februari 2013 innehade IFS 609 092 B-aktier i eget förvar, vilka återköptes under 2011 och 2012.

Kontaktinformation
Anne Vandbakk

Telefon: 46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem. IFS fokuserar på branscher där en eller flera kärnprocesser är strategiska: service & underhåll, tillverkning, logistik och projekt. IFS har över 2000 kunder, är verksamt i cirka 60 länder och har 2 800 anställda. Nettoomsättningen 2012 uppgick till 2,7 miljarder kronor. Mer information finns på www.IFSWORLD.com

Följ IFS på Twitter: @ifsworld. Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogs: blogs.ifsworld.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2013 kl. 18.00.

Taggar:

Om oss

IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus gjort oss till en ledare inom sektorn. Våra 3 500 medarbetare stödjer fler än 10 000 kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på IFSworld.com Följ IFS på Twitter: @ifsworld Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/