Ändring av totala antalet aktier och röster i IFS

I enlighet med beslut vid årsstämman 2013 har 409 092 B-aktier makulerats under juli 2013. Med anledning av detta har det totala antalet aktier och röster i bolaget förändrats.

Den 28 juni 2013 uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 25 380 922, varav 1 289 832 var A-aktier och 24 091 090 var B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgick till 3 698 941,0.

I enlighet med beslut som antogs vid årsstämman den 26 mars 2013 och efter beslut av Bolagsverket har aktiekapitalet under juli 2013 minskats med 8 181 840 kronor genom makulering av 409 092 B-aktier. Detta har medfört en minskning av antalet B-aktier med 409 092 och en minskning av totala antalet röster med 40 909,2.

Den 31 juli 2013 uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 24 971 830, varav 1 289 832 var A-aktier och 23 681 998 var B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgick till 3 658 031,8.

Den 31 juli 2013 innehade IFS 200 000 B-aktier i eget förvar.

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem. IFS fokuserar på branscher där en eller flera kärnprocesser är strategiska: service & underhåll, tillverkning, logistik och projekt. IFS har över 2000 kunder, är verksamt i cirka 60 länder och har 2 800 anställda. Nettoomsättningen 2012 uppgick till 2,7 miljarder kronor. Mer information finns på www.IFSWORLD.com

Följ IFS på Twitter: @ifsworld. Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogs: blogs.ifsworld.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2013 kl. 18.00.

Kontaktinformation
Mark Boulton
Telefon: 44 1494 428900
Chief Marketing Officer
press@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om oss

IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus gjort oss till en ledare inom sektorn. Våra 3 500 medarbetare stödjer fler än 10 000 kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på IFSworld.com Följ IFS på Twitter: @ifsworld Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera