Anticimex kopplar upp tusentals digitala fällor mot IFS IoT-lösning för att utveckla affärsmodellen

Digital tranformation genom IoT (Internet of Things): Servicetekniker skickas ut automatiskt och prediktivt när digitala fällor behöver underhåll för förbättrad service till kund och lägre kostnader

IFS meddelar att Anticimex, det globala serviceföretaget inom skadedjurskontroll, har implementerat IFS IoT Business Connector™ för att omvandla data från digitala fällor till prediktiva servicehändelser i affärssystemet IFS Applications™.

För Anticimex, med sina 4 000 anställda i 17 länder, är det viktigt att erbjuda kundservice av högsta kvalitet. För att stödja detta initiativ lanserades konceptet Anticimex SMART, varigenom digitala fällor med sensorer kopplade till internet automatiskt rapporterar rörelser, fångster samt andra data som fällornas batterinivåer. Anticimex har i dag fler än 20 000 digitala fällor installerade världen över.

För att ytterligare förbättra sin kundservice har Anticimex implementerat IFS IoT Business Connector som tar data från fällorna, via analys i molnet i Microsoft Azure, och gör den tillgänglig för handlingar i IFS Applications. I den första fasen av implementeringen har Anticimex kopplat upp nästan 3 000 digitala fällor i Finland mot IFS IoT-lösning.

I IFS Applications skapas en serviceförfrågan om att skicka ut en servicetekniker exempelvis när analyserna visar att fällans batterinivå är låg och måste bytas eller när fällan är full och måste tömmas. Genom att använda IFS IoT Business Connector automatiseras hela processen, vilket ger Anticimex möjlighet att agera direkt när IoT-lösningen indikerar ett kommande servicebehov. Slutresultatet blir bättre kundservice och en mer tidseffektiv process.

I nästa steg ska Anticimex rulla ut IFS IoT Business Connector i fler länder för att stödja SMART-initiativet. Företaget kommer även att driftsätta IFS Mobile Workforce Scheduling™ för att optimera serviceteknikernas arbetsplanering och resvägar, vilket i sin tur leder till ytterligare förbättringar inom kundservice.

– Det här är ren digital transformation för Anticimex. Vi ser en enorm potential i att använda IoT för att erbjuda intelligenta lösningar för skadedjurskontroll som ger ökat kundvärde och samtidigt sparar tid, pengar och miljö. Genom att skicka data från sensorerna via IFS IoT Business Connector till affärssystemet IFS Applications kan vi reagera mycket snabbare på servicebehov och arbeta proaktivt för att förebygga problem innan de uppstår, säger Daniel Spahr, CIO, Anticimex.

– Arbetet för Anticimex är ett mycket bra exempel på hur vi hjälper våra kunder med en IoT-lösning som inte bara samlar in och analyserar data, utan även skapar automatiska handlingar som hjälper företaget att etablera en mer serviceinriktad och kostnadseffektiv organisation, säger Dan Matthews, CTO, IFS.

Mer information om IFS IoT-lösning finns på www.ifsworld.com/IoT.

Anders Lundin, PR Manager for IFS Strategic Marketing and Communications. Telefon: 46 8 58 78 45 00, press@ifsworld.com

Om Anticimex

Anticimex är det moderna serviceföretaget inom skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd. Genom förebyggande åtgärder, ny teknik och hållbara lösningar skapar vi hälsosamma miljöer för både företag och privatpersoner runt om i världen. Anticimex har cirka 4 000 anställda och har 2,5 miljoner kunder över hela världen. 2015 uppgick den sammanlagda omsättningen till cirka 3,9 miljarder kronor. Läs mer på www.anticimex.se

Om IFS

IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus gjort oss till en ledare inom sektorn. Våra 3 300 medarbetare stödjer fler än en miljon användare över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på IFSworld.com.

Följ IFS på Twitter: @ifsworld

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: http://blog.ifsworld.com/

Taggar:

Om oss

IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus gjort oss till en ledare inom sektorn. Våra 3 500 medarbetare stödjer fler än 10 000 kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på IFSworld.com Följ IFS på Twitter: @ifsworld Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: http://blog.ifsworld.com/

Prenumerera

Multimedia

Multimedia