Brittiska Clancy Group väljer IFS Applications för att integrera system och möjliggöra kostnads- och intäktsanalys i realtid

Ett av Storbritannniens ledande byggföretag, Clancy Group Plc, har valt IFS Applications för att optimera verksamheten genom att integrera system och förbättra sina affärsprocesser. Affärssystemet ska också möjliggöra realtidsbevakning av kostnader och lönsamhet för varje byggprojekt. Avtalet är värt drygt 13 miljoner kronor och innefattar installationer i hela företaget under en tvåårsperiod.

Clancy Group’s nuvarande IT-miljö består av separata applikationer om dels är utvecklade inom företaget, dels köpts från externa leverantörer. IFS Applications kommer att öka effektiviteten och produktiviteten i alla delar av verksamheten genom till exempel: att data är helt integrerade genom samtliga processer, förbättrad datakvalitet, realtidsrapportering, fortlöpande kostnadsanalyser och effektivare resursallokering.

Enligt Chris Adkins, Financial Director Clancy Group, valdes IFS framför andra affärssystemleverantörer eftersom IFS Applications hanterade alla önskemål som bolaget hade, inklusive tidplanen för installationerna.

- Men det handlar inte bara om mjukvaran och hur den svarar upp mot kraven, säger Adkins. Kvaliteten på medarbetarna är lika viktigt. IFS var de mest professionella när det gällde att visa upp kompetens och tillgänglighet.

Viktigt är att IFS Applications fullt ut kommer att hantera kostnader och intäkter för hela projektets livscykel från offert till faktura såsom kalkyl, upparbetat-, verkligt värde samt successiv vinstavräkning. Ledningen ges möjlighet att följa lönsamheten och få detaljerade kostnadsanalyser på bolagsnivå, divisionsnivå och projekt – ända ner på enskild medarbetare, snabbt och effektivt. Detta kommer att förbättra budgetprocessen och möjliggöra detaljerade kassaflödesrapporter vid behov.

- Den stora utmaningen i byggbranschen är att följa upp kostnaderna i projekt och ha full inblick i lönsamheten, säger Chris Adkins. IFS kunde visa att deras lösning erbjuder funktionalitet för kostnads- och lönsamhetsuppföljning i realtid.

Lösningen kommer också att ge bättre kontroll på arbetsscheman och kontraktsvillkor genom att till exempel inköp, order, lager och jobbplanering är helt integrerade och följs upp automatiskt med jämna mellanrum.

- Vi ser fram emot att hjälpa Clancy Group att öka sin produktivitet och sina marknadsandelar i denna konkurrensutsatta bransch, säger Paul Massey, vd IFS UK. Det här är en viktig affär för oss och visar att IFS har en stark position inom IT för byggsektorn.

Service- och projektintensiva företag är ett av IFS fokuserade marknadssegment. Företaget erbjuder en komplett och integrerad affärslösning som hanterar hela livscykeln för produkter, projekt, kontrakt och anläggningar. Med IFS Applications kan företagen effektivisera samarbetet med kunder, leverantörer och partner.

IFS Applications omfattar lösningar för projektstyrning , service- och leveransavtal, riskhantering, budgetering och prognostisering, konstruktion och tillverkning, logistik, dokumenthantering samt service och underhåll - allt integrerat med ekonomistyrning och personalhantering. Bland kunderna inom service- och projektintensiv industri finns First Engineering, Banverket, Alan Dick, Doosan Babcock, Biwater, Hertel and Harland and Wolf.

Om oss

IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus gjort oss till en ledare inom sektorn. Våra 3 500 medarbetare stödjer fler än 10 000 kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på IFSworld.com Följ IFS på Twitter: @ifsworld Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera

Dokument & länkar