Delårsrapport januari–mars 2015

Solid start på året

januari–mars 2015 (första kvartalet)

  • Licensintäkterna uppgick till 115 Mkr (107), en minskning med 4 procent valutajusterat.
  • Underhållsintäkterna uppgick till 291 Mkr (249), en ökning med 5 procent valutajusterat.
  • Konsultintäkterna uppgick till 374 Mkr (335), en ökning med 3 procent valutajusterat.
  • Nettointäkterna uppgick till 782 Mkr (694), en ökning med 3 procent valutajusterat.
  • Justerat EBITDA uppgick till 63 Mkr (50). Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 51 Mkr (25).
  • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 72 Mkr (133).
  • Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 1,47 kr (0,60).

Framtidsutsikter
För 2015 förväntar IFS god tillväxt i både licensintäkter och rörelseresultat.

Oliver Pilgerstorfer, Corporate Communications. Telefon: 44 1494 428900, press@ifsworld.com

Frédéric Guigues, Investor Relations. Telefon: 46 8 58 78 45 00, frederic.guigues@ifsworld.com

Om IFS
IFS™ är en ledande global leverantör av affärssystem som hjälper företag att bli mer flexibla. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder IFS ett flexibelt, helintegrerat affärssystem (ERP) inklusive lösningar för underhåll (EAM) och service. IFS grundades 1983 och är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) med cirka 2 700 anställda. IFS stödjer fler än 2 400 kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk.
Mer information finns på www.IFSWORLD.com
Följ IFS på Twitter: @ifsworld.
Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogs: blogs.ifsworld.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2015 kl. 8.00.

Taggar:

Om oss

IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus gjort oss till en ledare inom sektorn. Våra 3 500 medarbetare stödjer fler än 10 000 kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på IFSworld.com Följ IFS på Twitter: @ifsworld Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/