Delårsrapport Januari-September 2007

IFS visar fortsatt stark ökning av licensförsäljningen och förbättrat resultat.

Tredje kvartalet 2007

-Nettoomsättningen uppgick till 528 Mkr (485).
-Licensintäkter ökade till 106 Mkr (93), medan underhålls- och supportintäkter var 161 Mkr (146).
-Konsultintäkter uppgick till 253 Mkr (238).
-Rörelseresultatet uppgick till 20 Mkr (13) och resultatet före skatt till 14 Mkr (3). Resultatet efter skatt var 54 Mkr (3), med en positiv påverkan från omvärdering av aktiverade uppskjutna skattefordringar, och resultatet per aktie efter skatt 0,20 kr (0,01).
-Kassaflödet efter investeringar uppgick till 2 Mkr (–26).


Januari–september 2007

-Nettoomsättningen uppgick till 1 674 Mkr (1 593).
-Licensintäkter ökade till 330 Mkr (293), medan underhålls- och supportintäkter var 483 Mkr (447).
-Konsultintäkter uppgick till 841 Mkr (827).
-Rörelseresultatet uppgick till 77 Mkr (57) och resultatet före skatt till 62 Mkr (26). -Resultatet efter skatt var 94 Mkr (23), med en positiv påverkan från omvärdering av aktiverade uppskjutna skattefordringar, och resultatet per aktie efter skatt 0,37 kr (0,11).
-Kassaflödet efter investeringar uppgick till –41 Mkr (11).


Framtidsutsikter

Styrelsens förväntningar för 2007 kvarstår oförändrade. För 2007 förväntas ett rörelseresultat som är väsentligt bättre än 2006 års utfall om 120 Mkr och en fortsatt förbättring av kassaflödet.

Om oss

IFS™ är en ledande global leverantör av affärssystem som hjälper företag att bli mer flexibla. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder IFS ett flexibelt, helintegrerat affärssystem (ERP) inklusive lösningar för underhåll (EAM) och service. IFS grundades 1983 och är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) med cirka 2 800 anställda. IFS stödjer fler än 1 miljon användare över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på IFSworld.com. Följ IFS på Twitter: @ifsworld Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: http://blog.ifsworld.com/

Prenumerera

Dokument & länkar