Förändring i antalet röster i IFS

Under november 2015 har på aktieägares begäran A-aktier omvandlats till B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget har därmed förändrats.

Bolagsordningen för IFS AB ger ägare till A-aktie rätt att på begäran få A-aktie omvandlad till B-aktie. Varje A-aktie medför 1,0 röst och varje B-aktie medför 0,1 röst. En omvandling av A-aktie till B-aktie medför därmed en förändring i antalet röster i bolaget.

Den 31 oktober 2015 uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 24 971 830, varav 1 034 103 var A-aktier och 23 937 727 var B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgick till 3 427 875,7.

Under november 2015 har på aktieägares begäran 4 762 A-aktier omvandlats till B-aktier. Detta har medfört en minskning av totala antalet röster med 4 285,8.

Den 30 november 2015 uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 24 971 830, varav 1 029 341 var A-aktier och 23 942 489 var B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgick till 3 423 589,9.

Den 30 november 2015 innehade IFS 426 600 B-aktier i eget förvar.

Oliver Pilgerstorfer, Corporate Communications. Telefon: +44 1494 42 89 00, press@ifsworld.com

Frédéric Guigues, Investor Relations. Telefon: +46 8 58 78 45 00, frederic.guigues@ifsworld.com

Om IFS

IFS™ är en ledande global leverantör av affärssystem som hjälper företag att bli mer flexibla. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder IFS ett flexibelt, helintegrerat affärssystem (ERP) inklusive lösningar för underhåll (EAM) och service. IFS grundades 1983 och är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) med cirka 2 700 anställda. IFS stödjer fler än 2 400 kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på www.ifsworld.com.

Följ IFS på Twitter: @ifsworld

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: http://blog.ifsworld.com/


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2015 kl. 18.00.

Taggar:

ifs

Om oss

IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus gjort oss till en ledare inom sektorn. Våra 3 500 medarbetare stödjer fler än 10 000 kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på IFSworld.com Följ IFS på Twitter: @ifsworld Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera