Försvarsgruppen Saab tecknar koncernavtal med IFS

Saab AB har tecknat ett koncernavtal med IFS för att fördjupa samarbetet mellan parterna och positionera koncernen för nya affärsmöjligheter. Avtalet omfattar licenser, konsulttjänster samt support och underhåll av IFS Applications för hela koncernen och har ett uppskattat värde på 120 Mkr under fyra år. Värdet av licenserna är cirka 12 Mkr, varav 5 Mkr avropas i samband med avtalstecknandet.

Flera bolag inom Saab använder idag IFS Applications för bland annat eftermarknad, produktionsstyrning, underhåll, konstruktion, logistik och projektstyrning. Saab har varit kund till IFS sedan 1994 och har som långsiktig strategi att öka användningen av IFS Applications i hela koncernen för att nå högre effektivitet inom IT. Ett exempel är enheterna för tillverkning av JAS Gripen samt komponenter för civilflyg, Saab Aerosystems och Saab Aerostructures, som under 2006 genomförde en lyckad konsolidering av 59 egenutvecklade eller anpassade system till ett standardsystem – IFS Applications. – Vi ser stora möjligheter för motsvarande synergier inom flera verksamheter och vår strategi är att före 2013 ha uppnått en global standardisering av processer och system. Vi ser fram mot att samarbeta med IFS för att fortsätta renodla och effektivisera vår verksamhet baserat på ett gemensamt affärssystem, säger Johan Sjödin, ansvarig for ICT Coordination Office på Saab AB. Som koncernleverantör får IFS en central roll i att bidra till att Saab når sina affärsmål. – Avtalet ska bidra till att vi når våra mål både när det gäller nya intäkter och besparingar. När många centrala affärsprosesser nu kan bli gemensamma, får vi ökad rörlighet och flexibilitet samt lägre IT-kostnader som följd av skalfördelar, säger Johan Sjödin. IFS’ satsning på försvarsindustrin är positiv. Deras utvecklare och konsulter lyssnar verkligen på oss och jag ser fram mot att fortsätta utveckla vårt samarbete. För IFS är samarbetet med kunderna avgörande för den fortsatta förbättringar av lösningarna. – Branschlösningen för flyg och försvar vidareutvecklas löpande genom ett nära samarbete med viktiga kunder som Saab och partners som BAE Systems, Logica och EDS, säger Glenn Arnesen, vd IFS Scandinavia. Under 2009 är förbättringar av funktionalitet för flyg- och försvarssegmentet ett av de viktigaste områdena för vår forskning och utveckling. I rapporten ”Enterprise Asset Management Solutions Worldwide Outlook” som publicerades i maj 2009, placerar ARC Advisory Group IFS i marknadsledande position inom flyg- och försvarsindustrin med en marknadsandel om 41,8%. Inom segmentet ”Enterprise Asset Management” för flyg och försvar fastslår ARC att IFS har ”en exceptionellt flexibel lösning med låg totalägandekostnad(TCO)”. IFS kunder inom flyg och försvar inkluderar de brittiska, norska och amerikanska försvaren. Kommersiella verkstäder och operatörer inkluderar Finnair, Bristow Helicopters, Aero-Dienst GmbH, Hawker Pacific och LTQ Engineering Pty Limited (tidigare Jet Turbine Services). Vidare levererar IFS lösningar till tillverkare som Eurofighterkonsortiet, General Dynamics, Lockheed Martin, BAE Systems, Saab och GE Transportation.

Taggar:

Om oss

IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus gjort oss till en ledare inom sektorn. Våra 3 500 medarbetare stödjer fler än 10 000 kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på IFSworld.com Följ IFS på Twitter: @ifsworld Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: http://blog.ifsworld.com/

Prenumerera

Dokument & länkar