Global sjöfartsgrupp väljer IFS Applications

SMIT Internationale N.V., som är ett servicebolag inom sjöfart sedan mer än 165 år, har valt IFS Applications som sitt nya affärssystem. SMIT letade efter ett sätt att optimera affärsprocesserna för sina fyra divisioner och har valt IFS Applications som stödjande mjukvara. Antalet användare kommer initialt att vara 175 men förväntas öka till 500.

Projektet kommer att innefatta samtliga fyra divisioner hos SMIT: hamnbogsering, terminaler, bärgning samt transporter & tunga lyft . SMIT har valt att implementera det nya systemet steg för steg. Under den inledande fasen kommer man att ersätta systemen för ekonomi, orderhantering och projektregistrering. I följande faser kommer SMIT att lägga till komponenter för underhåll, inköp, anbudsförfarande och CRM. Det som är unikt i det här fallet är att slutanvändarna kommer att styra hur snabbt systemen byts ut. Nya komponenter kommer att läggas till först när föregående system har godkänts fullt ut enligt de krav som ställts upp av slutanvändarna.

Ruud van Oers, IT-chef på SMIT, förklarar varför SMIT valde IFS:
Det tillhandahålls inte så mycket support på vår befintliga 10-åriga mjukvara och mycket funktionalitet läggs till genom program som Excel eller Access. Jag brukar jämföra den med en bil: när en bil är 10 år gammal börjar reservdelarna bli svåra att hitta. Från och med januari 2009 kommer all support på vår gamla mjukvara att upphöra. Därför beslutade vi att starta ett projekt för att välja och implementera en ny mjukvara som ska stödja våra affärsprocesser.

Under urvalsfasen stod det klart att IFS utmärkte sig på beslutsmässigt viktiga punkter.
De visade tidigt i processen att de hade omfattande kunskap om våra affärsprocesser och visade med hjälp av sitt komponentbaserade system hur man hanterar dessa processer i ett affärssystem, fortsätter Van Oers. Slutanvändarna varierar från före detta sjöfolk till tjänstemän och chefer.

Mjukvaran måste passa denna blandning av användare när det kommer till användarvänlighet, användargränssnitt och rapportmöjligheter. Ytterligare ett viktigt skäl till att välja IFS som affärspartner var den starka kulturella samhörigheten; på SMIT är man inte rädd att kavla upp ärmarna och vi kände att samma mentalitet fanns på IFS.

Om SMIT
SMIT har en stolt tradition av mer än 165 år inom den maritima sektorn. Företaget har skaffat sig ett gott rykte genom att kombinera expertis och erfarenhet med högkvalitativa material och utrustning på nästan 50 platser runtom i världen där SMIT har geografisk närvaro. SMIT mål är att tillhandahålla sina tjänster till framför allt transportföretag, oljeproducenter och leverantörer av naturgas, försäkringsbolag och offentliga sektorn över hela världen. SMIT värnar om att hålla högsta standard när det gäller säkerhet, hälsa, miljömedvetenhet och kvalitet.
SMIT:s tjänster är uppdelade i fyra divisioner:
- Harbour Towage: tjänster inom hamnbogsering samt relaterade tjänster.
- Terminals: bogseringstjänster och retalerade tjänster inom skötsel och andra områden till terminaler både offshore och onshore.
- Salvage: bärgning, bortforsling av vrak, miljöskydd och rådgivning.
- Transport & Haevy Lift: charter, pråmuthyrning och -transport, havs-, kust- och flodbogsering, tunga lyft och marint stöd till olika projekt – både inom infrastruktur på land och offshore.

Om oss

IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus gjort oss till en ledare inom sektorn. Våra 3 500 medarbetare stödjer fler än 10 000 kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på IFSworld.com Följ IFS på Twitter: @ifsworld Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera

Dokument & länkar