IFS återköper egna aktier

Stockholm - Styrelsen i IFS AB ("IFS"), (OMX Nordiska Börsen: IFS A och IFS B), har beslutat, i enlighet med det bemyndigande som erhölls på årsstämman 2008, att återköpa högst 450 000 B-aktier i IFS, motsvarande cirka en 1,7 procent av det totala antalet utestående aktier i IFS. De återköpta aktierna kommer att makuleras.

Återköpen kommer att genomföras på OMX Nordiska Börs Stockholm till pris inom det aktuella intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid förvärvstidpunkten, förutsatt att priset inte överstiger det högre av kursen för det senaste oberoende avslutet och den högsta gällande oberoende köpkursen.

Återköpen kommer att omfatta högst 450 000 aktier, motsvarande cirka 1,7 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget, och får endast avse B-aktier. Styrelsen kommer att föreslå nästa årsstämma att besluta om makulering av de återköpta aktierna. Bolaget äger för närvarande inga egna aktier. Det totala antalet utestående aktier av samtliga serier i bolaget är 26.952.923 aktier.

Återköp av egna aktier kommer att genomföras den 19 september 2008. Återköpen kommer att uppgå till ett sammanlagt belopp om högst 20 miljoner kronor.

Om oss

IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus gjort oss till en ledare inom sektorn. Våra 3 500 medarbetare stödjer fler än 10 000 kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på IFSworld.com Följ IFS på Twitter: @ifsworld Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera

Dokument & länkar