IFS återköper egna aktier

Stockholm - Styrelsen i IFS AB ("IFS"), (OMX Nordiska Börsen: IFS A och IFS B), har beslutat, i enlighet med det bemyndigande som erhölls på årsstämman 2008, att återköpa högst 450 000 B-aktier i IFS, motsvarande cirka en 1,7 procent av det totala antalet utestående aktier i IFS. De återköpta aktierna kommer att makuleras.

Återköpen kommer att genomföras på OMX Nordiska Börs Stockholm till pris inom det aktuella intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid förvärvstidpunkten, förutsatt att priset inte överstiger det högre av kursen för det senaste oberoende avslutet och den högsta gällande oberoende köpkursen.

Återköpen kommer att omfatta högst 450 000 aktier, motsvarande cirka 1,7 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget, och får endast avse B-aktier. Styrelsen kommer att föreslå nästa årsstämma att besluta om makulering av de återköpta aktierna. Bolaget äger för närvarande inga egna aktier. Det totala antalet utestående aktier av samtliga serier i bolaget är 26.952.923 aktier.

Återköp av egna aktier kommer att genomföras den 19 september 2008. Återköpen kommer att uppgå till ett sammanlagt belopp om högst 20 miljoner kronor.

Om oss

IFS™ är en ledande global leverantör av affärssystem som hjälper företag att bli mer flexibla. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder IFS ett flexibelt, helintegrerat affärssystem (ERP) inklusive lösningar för underhåll (EAM) och service. IFS grundades 1983 och är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) med cirka 2 800 anställda. IFS stödjer fler än 1 miljon användare över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på IFSworld.com. Följ IFS på Twitter: @ifsworld Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: http://blog.ifsworld.com/

Prenumerera

Dokument & länkar