IFS delårsrapport januari–juni 2013

Stark produkttillväxt och förbättring av underliggande marginaler

april–juni 2013 (2:a kvartalet)

Licensintäkterna uppgick till 128 Mkr (92), en ökning med 47 procent valutajusterat.
Underhållsintäkterna uppgick till 232 Mkr (232), en ökning med 5 procent valutajusterat.
Konsultintäkterna uppgick till 334 Mkr (327), en ökning med 7 procent valutajusterat.
Nettointäkterna uppgick till 696 Mkr (652), en ökning med 12 procent valutajusterat.
Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 66 Mkr (27).
Kassaflöde efter investeringar uppgick till 13 Mkr (-162).
Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 1,71 kr (0,58).

januari–juni 2013 (sex månader)
Licensintäkterna uppgick till 212 Mkr (175), en ökning med 27 procent valutajusterat.
Underhållsintäkterna uppgick till 458 Mkr (454), en ökning med 6 procent valutajusterat.
Konsultintäkterna uppgick till 644 Mkr (662), en ökning med 2 procent valutajusterat.
Nettointäkterna uppgick till 1 317 Mkr (1 295), en ökning med 6 procent valutajusterat.
Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -26 Mkr (40), inklusive engångskostnader för effektiviseringsprogram om 92 Mkr.
Kassaflöde efter investeringar uppgick till 80 Mkr (-68).
Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till -1,23 kr (0,85).

Framtidsutsikter
För 2013 förväntar IFS stark licenstillväxt och ett förbättrat rörelseresultat.

Kontaktinformation
Mark Boulton
Telefon: 44 1494 428900
Chief Marketing Officer
press@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem. IFS fokuserar på branscher där en eller flera kärnprocesser är strategiska: service & underhåll, tillverkning, logistik och projekt. IFS har över 2000 kunder, är verksamt i cirka 60 länder och har 2 800 anställda. Nettoomsättningen 2012 uppgick till 2,7 miljarder kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com
Följ IFS på Twitter: @ifsworld. 
Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogs: blogs.ifsworld.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2013 kl. 8.00.

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01
Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige.
Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Teknikringen 5, 583 30 Linköping.

Taggar:

Om oss

IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus gjort oss till en ledare inom sektorn. Våra 3 500 medarbetare stödjer fler än 10 000 kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på IFSworld.com Följ IFS på Twitter: @ifsworld Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/