IFS delårsrapport januari–mars 2013: Ökad effektivitet för fortsatt tillväxt.

januari–mars 2013 (1:a kvartalet)

  • Licensintäkterna uppgick till 84 Mkr (83), en ökning med 6 procent valutajusterat.
  • Underhållsintäkterna uppgick till 226 Mkr (222), en ökning med 6 procent valutajusterat.
  • Konsultintäkterna uppgick till 310 Mkr (335), en minskning med 4 procent valutajusterat.
  • Nettointäkterna uppgick till 621 Mkr (643), en ökning med 1 procent valutajusterat.
  • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -92 Mkr (13), inkl. engångskostnader för effektiviseringsprogram om 92 Mkr.
  • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 67 Mkr (94).
  • Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till -2,94 kr (0,27).

Framtidsutsikter För 2013 förväntar IFS stark licenstillväxt och ett förbättrat rörelseresultat.

Kontaktinformation
Mark Boulton
Telefon: 44 1494 428900
Chief Marketing Officer
mark.boulton@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2 000 kunder, är verksamt i ca 60 länder och har 2 800 anställda. Nettoomsättningen 2012 uppgick till 2,7 miljarder kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2013 kl. 8.00.

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01 Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige. Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Teknikringen 5, 583 30 Linköping.

Taggar:

Om oss

IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus gjort oss till en ledare inom sektorn. Våra 3 500 medarbetare stödjer fler än 10 000 kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på IFSworld.com Följ IFS på Twitter: @ifsworld Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera