IFS fortsätter återköpa egna aktier

Den 17 februari 2011 kommunicerades att styrelsen i Industrial and Financial Systems, IFS AB (”IFS”), (XSTO: IFS), beslutat att återköpa högst 265 000 B-aktier i IFS, motsvarande cirka 1 procent av det totala antalet aktier i bolaget, till ett sammanlagt belopp om högst 30 miljoner kronor. Under perioden 17 februari–21 mars återköptes 117 987 B-aktier för motsvarande 12 miljoner kronor. För att fullfölja nämnda mål om återköp av högst 265 000 B-aktier har styrelsen i IFS nu, med stöd av det förnyade bemyndigande som erhölls vid årsstämman 2011, beslutat att fortsätta återköpet av egna aktier. Återstoden av återköpen uppgår till högst 147 013 B-aktier till ett sammanlagt belopp om högst 18 miljoner kronor.

Syftet med återköpet är att ge styrelsen ökad möjlighet att anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Återköpen kommer att genomföras på Nasdaq OMX Stockholm i enlighet med gällande regler, till pris inom det aktuella intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid förvärvstidpunkten, förutsatt att priset inte överstiger det högre av kursen för det senaste oberoende avslutet och den högsta gällande oberoende köpkursen. Återköpen kommer att ske så snart som möjligt, under perioden 27 april fram till senast 21 juni 2011, med beaktande av enligt lag gällande begränsningar.

Det totala antalet aktier av samtliga serier i IFS uppgår till 26 455 922. IFS innehav av egna aktier uppgick den 26 april 2011 till totalt 617 987 B-aktier, varav 500 000 är föremål för makulering enligt beslut vid årsstämman 2011.

Kontaktinformation
Anne Vandbakk

Telefon: 46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2010 uppgick till 2,6 miljarder kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2011 kl. 21.30.

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01
Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige.
Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Teknikringen 5, Box 1545, 581 15 Linköping.

Taggar:

Om oss

IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus gjort oss till en ledare inom sektorn. Våra 3 500 medarbetare stödjer fler än 10 000 kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på IFSworld.com Följ IFS på Twitter: @ifsworld Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera

Dokument & länkar