IFS lanserar IFS Applications 7.5 för internationella företag

IFS vd Alastair Sorbie invigde IFS världskonferens i Berlin, med över 1000 deltagare från 39 länder, med att introducera den nya versionen av IFS komponentbaserade affärssystem, IFS Applications™ 7.5. Den nya versionen, är utvecklad för att stödja företag som verkar internationellt. Systemet tillåter företagen att ha en kodbas, det vill säga samma system för olika nyckelmarknader, vilket innebär att de inte behöver ha olika varianter av sitt affärssystem för att hantera olika språk och legala krav i respektive land.

Genom att ha en kodbas underlättas införande i flera länder, liksom uppgraderingar och support, eftersom ändringar bara behöver göras på ett ställe istället för att ändra i var och en av de olika landsversionerna.

– IFS Applications 7.5, som är baserad på en serviceorienterad arkitektur (SOA), bygger på sju generationer av komponentbaserade applikationer, säger Alastair Sorbie. Under utvecklingen av version 7.5 har vi haft tät kontakt med kunderna för att säkra såväl användarvänlighet som funktionalitet för ökad affärsnytta inom våra fokuserade branscher. Internationella bolag behöver flexibla branschlösningar som stödjer tillväxt och utveckling i organisationer som ofta är spridda och heterogena.

Flint Group, en av världens största leverantörer av tryckfärg, är en av de första kunderna som ska uppgradera till IFS Applications 7.5.

– Vi hanterar en värdekedja som omfattar 18 anläggningar i 11 länder, säger Heinz Ensen, CIO Europe i Flint Group. Genom att utnyttja IFS förbättrade verktyg för ”multisite” planering kan vi reagera snabbare på kundernas behov och minska kapitalbindningen. Och genom att hantera olika lokala saldoenheter, t ex kg och lb, i ett och samma system, får vi konsistenta och korrekta data.

IFS Applications innehåller en rad förbättrade funktioner, till exempel:

Utvidgat stöd för internationella organisationer
Allt fler organisationer opererar på flera platser i flera länder. Detta innebär att skatter och rapportering ska hanteras i enlighet med lokal lagstiftning, men också att logistik och planering ska optimeras för alla företagets enheter över landsgränser.

Riskhantering för projektinriktade verksamheter
Inkluderar funktioner för kontraktshantering, från offert till leverans med planering och ekonomisk uppföljning för fullständig kontroll och visibilitet. Effektiv hantering av risk genom hela projektet genom tidig identifiering och kontinuerlig kontroll av riskfaktorer innebär att åtgärder för att hantera problem kan vidtas tidigt.

Effektive lösningar for globala värdekedjor och komplex tillverkning
Ny funktionalitet hjälper företagen att reagera snabbare på kundernas önskemål och bättre hantera de ständigt kortare produktlivscyklerna parat med ökande mängd produktvarianter. IFS Applications 7.5 stödjer exempelvis kunderna att definiera och följa upp nyckeltal för leveranstider över hela logistikkedjan även om den omfattar flera anläggningar i flera länder.

IFS Applications 7.5 levereras i oktober 2007, och de första implementeringsprojekten startar omedelbart därefter.

Om oss

IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus gjort oss till en ledare inom sektorn. Våra 3 500 medarbetare stödjer fler än 10 000 kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på IFSworld.com Följ IFS på Twitter: @ifsworld Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera

Dokument & länkar