IFS styrelses kommentar avseende IGT Holdings förvärv av aktier i IFS

EQT VII [1] (”EQT”), genom IGT Holding IV AB [2] (”IGT Holding”), har idag meddelat att de förvärvat aktier i Industrial and Financial Systems, IFS Aktiebolag (publ) (“IFS”) motsvarande 68 procent av rösterna och 63 procent av totala antalet aktier i IFS. Förvärven skedde från IFS huvudägare, innefattande Förvaltnings AB Wasatornet, Gustaf Douglas, Catella Fondförvaltning AB, Lannebo Fonder AB, SEB, AP4, Anders Böös AB, Greenfield AB (Bengt Nilsson), Heinz Kopfinger, DNB och andra.

IGT Holding har förvärvat aktierna till ett pris om 362,50 kronor per aktie, oavsett aktieslag. Genom förvärven har IGT Holding passerat budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i IFS. IGT Holding är nu skyldigt att offentliggöra ett budpliktsbud avseende de kvarvarande aktierna i IFS inom fyra veckor från förvärvet, det vill säga senast den 25 december 2015. IGT Holding har meddelat att det inom denna period genom ett separat pressmeddelande kommer att offentliggöra ett budpliktsbud avseende de kvarvarande aktierna i IFS till ett pris om 362,50 kronor per aktie (”Erbjudandet”).

IFS styrelse [3] kommer, i enlighet med det regelverk som föreligger, att utvärdera IGT Holdings erbjudande till aktieägarna i IFS och offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet i vederbörlig ordning.

Lazard är finansiell rådgivare och advokat Jan Lombach legal rådgivare till IFS styrelse.

Stockholm, 30 november 2015

IFS styrelse

[1] EQT VII i egenskap av general partner till EQT VII (General Partner) LP som i sin tur agerar i egenskap av general partner till EQT VII (No.1) Limited Partnership och EQT VII (No.2) Limited Partnership.

[2] Ett av EQT indirekt helägt nybildat bolag under namnändring från Goldcup 11920 AB.

[3] Anders Böös och Bengt Nilsson kommer inte att deltaga i utvärderingen av Erbjudandet.

Ulrika Hagdahl, Styrelseledamot. Telefon: +46 8 58 78 45 00, ulrika.hagdahl@ifsworld.com

Frédéric Guigues, Investor Relations. Telefon: +46 8 58 78 45 00, frederic.guigues@ifsworld.com

Om IFS

IFS™ är en ledande global leverantör av affärssystem som hjälper företag att bli mer flexibla. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder IFS ett flexibelt, helintegrerat affärssystem (ERP) inklusive lösningar för underhåll (EAM) och service. IFS grundades 1983 och är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) med cirka 2 700 anställda. IFS stödjer fler än 2 400 kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på www.ifsworld.com.

Följ IFS på Twitter: @ifsworld

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: http://blog.ifsworld.com/

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2015 kl. 16.00.

Taggar:

ifs

Om oss

IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus gjort oss till en ledare inom sektorn. Våra 3 500 medarbetare stödjer fler än 10 000 kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på IFSworld.com Följ IFS på Twitter: @ifsworld Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera