Ny studie visar stora skillnader i digital mognad mellan branscher: flygindustrin i topp medan olja och gas släpar efter

Big data, ERP och IoT de viktigaste investeringsområdena för digital transformation, men ett av tre företag är oförberedda på grund av kompetensbrist

IFS presenterar resultatet av den globala studien ”Digital Change Survey” som genomförts i branscherna tillverkning, olja och gas, flygindustrin, bygg och anläggning samt service. Undersökningen är baserad på svar från 750 beslutsfattare i 16 länder och har genomförts av undersökningsföretaget Raconteur.

Hög investeringsvilja
Nästan 90 procent av de tillfrågade företagen har ”tillräcklig” eller ”mer än tillräcklig” finansiering för digital transformation, vilket indikerar en stark vilja att investera i digital teknik för att utveckla företaget och dess konkurrenskraft. De svenska företagen ligger något under genomsnittet där motsvarande siffra är 85 procent. Bland de svenska företagen anger 10 procent att investeringen är otillräcklig, endast Spanien (13 procent), Polen (13 procent) och Danmark (18 procent) ligger högre. Det globala genomsnittet är 6%.

De tre områden som rankats högst, av fjorton listade teknikområden, gällande kommande investeringar för digital transformation under den närmaste treårsperioden är: Big Data och analysverktyg (47 procent), Enterprise Resource Planning (ERP) (38 procent) och Internet of Things (36 procent). Samma områden är hetast att investera i för Sverige men med en annan fördelning: IoT (50 procent), Big Data och analys (50 procent) och ERP (34 procent).

–Dagens företag förstår uppenbarligen vikten av att fokusera på digital transformation för att säkra framtida konkurrenskraft. Tekniker som Big data och analys, ERP och IoT spelar en vital roll i att utveckla verksamheter. Företag måste tillämpa dessa innovativa tekniker tillsammans med relevant branschkunskap för att lyckas med den digitala transformationen, säger Antony Bourne, VP Global Industry Solutions, IFS.

Kompetensbrist ett problem
Oroväckande är att mer än en tredjedel av företagen (34 procent) är något eller helt oförberedda för att hantera digital transformation på grund av kompetensbrist. Bland de svenska företagen är motsvarande siffra 27 procent. På frågan om vilka områden som kommer att drabbas värst av kompetensbristen svarade 40 procent ”beslutsstöd (BI)”, 39 procent ”IT-säkerhet”, samt 30 procent ”AI och robotteknik”. För svenska företag förväntas kompetensbrist främst inom beslutsstöd (BI) (48 procent), IT-säkerhet (40 procent) och AI/robotteknik (33 procent).

–Även om ny teknik är viktigt för digital transformation är det tydligt att tillgång till rätt kompetens är avgörande. Det är oroväckande att fler än en tredjedel av företagen inte har rätt kompetens för att förverkliga det digitala transformationsabetet. Dessa organisationer måste skapa konkreta planer och kartlägga vilka roller som är viktiga för framgång inom just deras branscher. De måste även arbeta hårt för att identifiera och attrahera nya talanger samt utbilda och behålla befintlig personal, säger Antony Bourne.

Analysföretaget ARC Advisory Groups direktör för Enterprise Software, Ralph Rio, tillägger:

–Investeringar i industriell IoT ger ofta mycket hög ROI vilket driver på användningen. Kompetensbrist kan dock vara en barriär, vilket IFS undersökning visar. Därför vill företag som använder IoT arbeta tillsammans med företag som IFS, som erbjuder ledande IoT-lösningar.

Stora skillnader mellan olika branscher
På frågan om mognadsgraden när det gäller digital transformation, dvs. faktiska framsteg, svarade 31 procent av de tillfrågade att de är mogna, deras företag befann sig på en av de två högsta mognadsnivåerna på en femgradig skala. Inom flygbranschen svarade hela 44 procent att de ansåg sig mogna och drar nytta av digital transformation idag. På andra plats kom bygg- och anläggningsbranschen, där motsvarande siffra var 39%. Längst ner på skalan finns olja- och gasbranschen, där bara 19 procent av de tillfrågade ansåg att de är mogna att dra nytta av digital transformation.

–Skillnaderna i digital mognad mellan de olika branscherna är påfallande. Flygindustrin är hårt konkurrensutsatt och företag har kommit långt i att utnyttja ny teknik som exempelvis prediktivt underhåll och tillverkning av reservdelar via 3D-printing, vilket bidrar till framgångsrik digitalisering, säger Antony Bourne.

Bland de svenska företagen anser 29% av respondenterna att deras organisation är mogen och har förutsättningarna att dra nytta av digital transformation.

Intern effektivitet främsta drivkraften
43 procent av de tillfrågade angav ”intern processeffektivitet” som den viktigaste drivkraften bakom digital transformation. ”Accelerera innovation” (29 procent) och ”tillväxtmöjligheter i nya marknader” (28 procent) angavs som de andra och tredje viktigaste drivkrafterna. För de svenska företagen är de viktigaste drivkrafterna: intern processeffektivitet (48 procent), förändrade kundbehov (33 procent) och accelerera innovation (29%). Sverige är det land som rankar ”förändrade kundbehov” högst av alla länder. (33% jämfört med det globala genomsnittet på 23%).

Svenska företag saknar organisatorisk styrningsmodell
Trots de praktiska och tekniska utmaningarna med digital transformation är den största barriären globalt den mänskliga faktorn: ”motvilja till förändring” rankas högst (42 procent) av fjorton listade möjliga barriärer. De andra och tredje största barriärerna är: ”säkerhetshot” (39 procent) samt ”frånvaro av nödvändig organisatorisk styrningsmodell” (38 procent). Här sticker de svenska företagen ut och anger ”frånvaro av nödvändig organisatorisk styrningsmodell (55 procent) som den främsta barriären, före säkerhetshot (46 procent) och motvilja inför förändring (40 procent).

Vilka teknologier kommer att få störst disruptiv påverkan för företag?
Big data sågs som den mest disruptiva teknologin med ett resultat på 7,2 av 10. På andra plats kom automatisering (7,0) och på tredje plats IoT (6,6). Även om big data rankades högst finns det en betydande minoritet som ser automatisering som den teknologi som kommer att ha störst genomslag. Mer än 40 procent rankade automatisering som 8 eller högre av 10 medan endast 32 procent gav samma höga betyg till big data. Inom bygg- och flygindustrin samt tillverkning rankade 48 procent, 48 procent respektive 50 procent automatisering >8/10, vilket gör automatisering till den högst rankade teknologin med avseende på disruptiv påverkan.

Om undersökningen
Denna undersökning beställdes av IFS för att utvärdera mognadsgraden när det gäller digital transformation. Undersökningen utfördes som djupintervjuer av undersökningsföretaget Raconteur Custom Publishing och baserades på 750 beslutsfattare i 16 länder inom branscherna olja och gas, flygindustrin, bygg och anläggning, tillverkning samt service. Länderna i undersökningen var USA, Kanada, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Frankrike, Kina, Japan, Australien, Norge, Danmark, Nederländerna, Spanien, Polen, Mellanöstern samt Indien.

Anders Lundin, PR Manager for IFS Strategic Marketing and Communications. Telefon: 46 8 58 78 45 00, press@ifsworld.com

Om IFS

IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus gjort oss till en ledare inom sektorn. Våra 3 300 medarbetare stödjer fler än en miljon användare över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på IFSworld.com.

Följ IFS på Twitter: @ifsworld

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: http://blog.ifsworld.com/

Taggar:

Om oss

IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus gjort oss till en ledare inom sektorn. Våra 3 500 medarbetare stödjer fler än 10 000 kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på IFSworld.com Följ IFS på Twitter: @ifsworld Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: http://blog.ifsworld.com/

Prenumerera

Multimedia

Multimedia