Starka produktintäkter samt ett starkt resultat och kassaflöde i det andra kvartalet

​VIKTIG FINANSIELL OCH OPERATIV INFORMATION

April–juni 2010 (andra kvartalet)

  • Licensintäkterna justerat för valutaeffekter ökade med 26% till 103 Mkr (86)
  • Support- och underhållsintäkterna uppgick till 205 Mkr (193), en ökning med 10% justerat för valutaeffekter
  • Nettoomsättningen uppgick till 655 Mkr (640)
  • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 64 Mkr (33)
  • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 92 Mkr (32)

Januari–juni 2010 (sex månader)

  • Produktintäkterna uppgick till 572 Mkr (549)
  • Nettoomsättningen uppgick till 1 244 Mkr (1 274)
  • Rörelseresultatet, EBIT, förbättrades till 72 Mkr (63)
  • Kassaflöde efter investeringar förbättrades till 166 Mkr (153)
  • Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 1,46 kr (1,00 kr)

FRAMTIDSUTSIKTER

Utsikterna för helåret kvarstår oförändrade. För 2010 förväntas viss tillväxt, effekter från förvärv ej inräknade.

KONTAKTINFORMATION
Anne Vandbakk
Telefon: +47 66 90 73 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Manni Svensson
Telefon: +46 8 58 78 45 00
IR & PR
manni.svensson@ifsworld.com

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2009 uppgick till 2,6 miljarder kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com

Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat I Sverige. Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Box 1545, SE-581 15 Linköping.

Taggar:

Om oss

IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus gjort oss till en ledare inom sektorn. Våra 3 500 medarbetare stödjer fler än 10 000 kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på IFSworld.com Följ IFS på Twitter: @ifsworld Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera

Dokument & länkar