Starkt resultat från IFS i det andra kvartalet

​Rörelseresultatet ökade med 94% till 64 Mkr, licensförsäljningen ökade valutajusterat med 26% till 103 Mkr och kassaflödet efter investeringar trefaldigades till 92 Mkr. Fokusering på specialiserade branschlösningar till utvalda sektorer fortsätter att ge framgångar för IFS. Flera viktiga kontrakt tecknades vilket bidrog till den starka tillväxten och med en bra ökning av pipeline är IFS på rätt väg för att nå tillväxtmålen.

  • Nettoomsättningen uppgick till 655 Mkr (640)
  • Licensintäkterna justerat för valutaeffekter ökade med 26% till 103 Mkr (86)
  • Support- och underhållsintäkterna uppgick till 205 Mkr (193), en ökning med 10% justerat för valutaeffekter
  • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 64 Mkr (33)
  • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 92 Mkr (32)
  • Pipeline ökade med 12%

Ett av kontrakten som tecknades i det andra kvartalet avser ett världsledande företag inom konstruktion och projektstyrning i olje- och gasindustrin. Kunden har valt IFS som leverantör för sin nya globala affärslösning som skall stödja tillväxt och effektiviserade processer i fler än 20 länder. Kontraktets värde ligger på 10–15 miljoner euro.

─IFS hjälper kunderna att standardisera sina globala processer genom vår komponentbaserade mjukvara som enkelt hanterar anläggningar spridda över världen, med olika språk, valutor och redovisningsregler. Vårt budskap att vara det intelligenta alternativet för kunder som söker snabbare och högre avkastning på sin investering får allt större genomslag på marknaden, säger Alastair Sorbie, vd på IFS.

Mer information om viktiga kundkontrakt lämnas på telefonkonferensen. Den kan också laddas ned från:

http://www.ifsworld.com/se/about/financial_info/default.asp

IFS fortsätter att undersöka förvärvsmöjligheter, och det förbättrade kassaflödet och starka resultatet ger bättre förutsättningar för detta framöver. Inga förvärv slutfördes under det andra kvartalet men bolaget förväntar sig att det kommer att göras under året.

Utsikterna för helåret kvarstår oförändrade. För 2010 förväntas viss tillväxt, effekter från förvärv ej inräknade.

KONTAKTINFORMATION
Anne Vandbakk
Telefon: +47 66 90 73 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Manni Svensson
Telefon: +46 8 58 78 45 00
IR & PR
manni.svensson@ifsworld.com

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (OMX STO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™ ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2009 uppgick till 2,6 miljarder kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com

Informationen är sådan som IFS ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella Instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2010 kl. 08.00.

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01
Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat I Sverige. Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Box 1545, SE-581 15 Linköping.

Om oss

IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus gjort oss till en ledare inom sektorn. Våra 3 500 medarbetare stödjer fler än 10 000 kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på IFSworld.com Följ IFS på Twitter: @ifsworld Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar