Valberedning inför IFS årsstämma 2008

Vid årsstämman 2007 beslöts att inrätta en valberedning, som skall gälla intill nästa valberedning har utsetts, med uppgift att bereda och till kommande årsstämma lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt val av ordförande vid årsstämman. Valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande, en representant för bolagets huvudägare, två representanter för de största institutionella aktieägarna i bolaget samt en representant för grundargruppen. Huvudägarens representant ansvarar för att sammankalla och leda valberedningens arbete.

Representanter:
Gustaf Douglas för bolagets huvudägare, familjen Douglas och Förvaltnings AB Wasatornet
Caroline af Ugglas, Livförsäkrings AB Skandia
Ulf Strömsten, Catella Kapitalförvaltning
Bengt Nilsson, grundargruppen
Anders Böös, IFS styrelseordförande

Om oss

IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap och våra lösningar har tillsammans med vårt kundfokus gjort oss till en ledare inom sektorn. Våra 3 500 medarbetare stödjer fler än 10 000 kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på IFSworld.com Följ IFS på Twitter: @ifsworld Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera

Dokument & länkar