Igrene höll Årsstämma i full enighet

AB Igrenes årsstämma den 21 januari 2016 genomfördes med god stämning och alla beslut följde styrelsens och valberedningens förslag.

ICONOIL Group Ltd, som i en riktad nyemission i oktober 2015, kom in i Igrene som stor ägare (5,4%) har tidigare nominerat sin chefsgeolog Grant Strem som styrelseledamot i Igrene.

Inför stämman meddelar ICONOIL att man istället önskar sätta in svensken Lennart Pihl på denna plats. Lennart är också styrelseledamot i ICONOIL Group Ltd.

Styrelsen har efter gårdagens årsstämma följande sammansättning:

Tomas Wikner, Mora, omval, oberoende
Ola Blumenberg, Mora, omval
Jonas Estéen, Mora, omval
Karl-Åke Johansson, Boliden, omval
Anders Rydberg, Västra Frölunda, omval
Yvonne Vertes von Sikorszky, Zurich, nyval
Lennart Pihl, Göteborg, nyval

Anders Wallgren, Stockholm, och Paul Storm, Orsa, är suppleanter.

Vid ytterligare frågor, kontakta Mats Budh, Verkställande Direktör             
mats.budh@igrene.se, 070-650 62 26            

Om Igrene
Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater. Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser längs Siljansringens perifera delar. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas. Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om. Igrene har varit verksamt i cirka tio år. Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Se www.igrene.se

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar