Lars Svensson blir ny VD för AB Igrene

Styrelsen i AB Igrene har utsett Lars Svensson som ny VD.  Lars tillträder den 1 oktober och ersätter Mats Budh som efter många framgångsrika år trappar ned och istället tar plats i bolagets styrelse.

Lars Svensson har drygt 25 års internationell erfarenhet från gas- och petrokemi industrin. Inom Statoil och Borealis har Lars haft flera ledande befattningar, däribland projektchef, affärsområdeschef och VD för Borealis AB. Under de sista 10 åren har Lars varit verksam som produktionsdirektör vid bl.a Seco Tools AB och Åkers AB.

AB Igrene står inför ett skarpt läge och räknar med att under 2017 ansöka om produktionstillstånd för att utvinna gas inom Morafältet.  Med detta i fokus är det dags att tänka utvinning och produktion.  Jag är därför glad att kunna presentera Lars Svensson som ny VD, säger styrelseordförande Anders Rydberg. Han är en kompetent ledare med bred erfarenhet från områden vi behöver fokusera på och vi är övertygade om att han kommer att ta vara på det som Mats Budh byggt upp och vidareutveckla Igrene framgångsrikt.

Jag är hedrad över att få ta över som VD efter Mats Budh och ser fram emot att få arbeta tillsammans med medarbetare och styrelse för att kunna ta nästa steg i företagets utveckling, säger Lars Svensson

För ytterligare information kontakta

Anders Rydberg, ordförande,                                                         Mats Budh, verkställande direktör, aryd@telia.com                                                                         mats.budh@igrene.se

070-536 32 36                                                                                        070-650 62 26

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2017

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på AktieTorget och har cirka 2 500 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.

Igrene har varit verksamt i 13 år.  Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Med de undersökningstillstånd, som nyligen utverkats,  ämnar Igrene att fördjupa undersök-ningsarbetet även på några platser innanför kraterkanten.

Se www.igrene.se

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar